BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o ODKRYWANIU SIEBIE w Relacjach, w Świecie i w Życiu na Przełomach
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o ODKRYWANIU SIEBIE w Relacjach, w Świecie i w Życiu na Przełomach
Przełomowe Rozmowy

3 podstawowe style radzenia sobie ze stresem w kryzysie

O ile stresowi, jaki przeżywamy w różnym natężeniu na co co dzień, nie zawsze towarzyszy kryzys emocjonalny, to kryzysowi emocjonalnemu zawsze towarzyszy stres psychologiczny

 • Stres psychologiczny, jest stanem charakteryzującym się ciężkimi emocjami o dużym natężeniu, którym towarzyszą zmiany fizjologiczne i biochemiczne w mózgu przekraczające poziom normalnego poziomu pobudzenia dla danej osoby.
 • Każda emocja uruchamiana w stresie powoduje zmiany w układzie nerwowym i hormonalnym oraz w rdzeniu oraz korze nadnerczy, gdyż stres ma  bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w mózgu osoby przeżywającej kryzys
 • Za dużo, za często i różne rodzaje stresu kumulują się i nie uwalniają

STYL RADZENIA SOBIE a KRYZYS

 • Ludzie różnią się sposobami radzenia sobie w sytuacji stresowej i kryzysowej, stosują odmienne strategie i style
 • Stanowią one względnie stałą charakterystykę człowieka i mają status cechy.
 1. Styl skoncentrowany na zadaniu
 • Polega na podejmowaniu działań w sytuacji kryzysowej.
 • Osoby charakteryzujące się dużym nasileniem tego stylu podejmują  wysiłek zmierzający do rozwiązania problemu poprzez poznawcze przekształcenie lub próby zmiany sytuacji.
 • Główny nacisk położony jest na zadanie lub planowanie rozwiązania problemu.
 • Taki klient będzie mówił że chce działać, „róbmy coś chce widzieć efekty”; „co mam robić??”
 1. Styl skoncentrowany na emocjach
 • Dotyczy stylu charakterystycznego dla osób które w sytuacjach trudnych i stresowych wykazują tendencję do koncentracji na własnych przeżyciach emocjonalnych, takich jak: złość, poczucie winy, napięcie.
 • Osoby te cechuje także skłonność do myślenia życzeniowego i fantazjowania – działania takie mają na celu zmniejszanie napięcia emocjonalnego związanego z sytuacją stresową, czasami jednak mogą powiększyć poczucie stresu, wzrost napięcia i przygnębienia.

3. Styl skoncentrowany na unikaniu

 • Jest charakterystyczny dla osób które w sytuacjach stresowych wykazują tendencję do wystrzegania się myślenia oraz przeżywania i doświadczania sytuacji.
 • Styl ten może przyjmować dwie formy:
  • angażowanie się w czynności zastępcze, np. oglądanie TV, objadanie się, myślenie o sprawach przyjemnych czy sen
  • poszukiwanie kontaktów społecznych

JAK jest optymalnie?

 • Bycie elastycznym i umiejętność wykorzystania każdej z tych strategii w określony sposób
 • Każda z tych strategii jest przydatna, dlatego należy nauczyć się ćwiczyć w optymalnym stosowaniu każdej z nich

Gdy osobie w kryzysie zaaplikowana zostaje metoda odwrotna – może wpaść w głębszy kryzys zamiast wyjścia z niego w swoim tempie

Ważne jest więc

 1. Rozpoznanie kryzysu
 2. Rozpoznanie, jak ktoś sobie z nim obecnie radzi, według własnej metody naturalnej
 3. Umiejętne włączenie pozostałych metod, gdyż każda z nich ma swoje inne funkcje i zastosowania, również zależne od konkretnej osoby i rodzaju kryzysu oraz kontekstu

Zapraszam do Poznania Siebie, które jest kluczem w przełomowych chwilach

Analiza, Diagnoza Edukacja a potem Indywidualne wdrożenie w Życie