Psychologia Kryzysów

17 postów

Historia o Doradzaniu Inaczej

Dziś rzecz o metaforze izomorficznej 🙂 Opiszę tu autentyczną historię, która zdarzyła mi się kiedyś. Dotyczy ona rozmowy z jednym z moich klientów – nazwijmy go Jan – na temat jego spraw zawodowych. Jan opowiadał mi, jak boryka się z problemem nawiązania stałej współpracy z jakąkolwiek osobą bardzo dobrze znającą […]

Przełomowe Rozmowy

Warunki rozwoju pokryzysowego

Jakie warunki muszą być spełnione by kryzys stał się źródłem pozytywnej zmiany i i rozwoju? Jak pisałam w poprzedniej części,  nie każdy i nie zawsze może doświadczyć wzrostu pokryzysowego. Wyróżnia się dwie grupy czynników (zewnętrzne i wewnętrzne) warunkujących występowanie pozytywnych zmian pokryzysowych I. Czynniki zewnętrzne (sytuacyjne) dotyczące samego wydarzenia kryzysowego […]

Przełomowe Historie

O rozwoju pokryzysowym

Czym jest rozwój pokryzysowy i jakie warunki muszą być spełnione by kryzys stał się źródłem pozytywnej zmiany i rozwoju? WAŻNE! To nie kryzys sam w sobie gwarantuje rozwój ale to, co w wyniku kryzysu robimy, jaki wysiłek i strategie stosujemy by z kryzysem sobie poradzić! To, czy człowiek przejdzie trudne […]

Przełomowe Rozmowy

To nie czas na rozwój pokryzysowy

TRYB PRZETRWANIA nie służy rozwojowi, tylko doprowadzeniu organizmu do stanu własnej, indywidualnej równowagi. Tak, jak złamana ręka, tak też złamana psychika, musi się „zagoić i zrosnąć”. Nie będzie też po przetrwaniu prawdziwego wzrostu, bez znajomości tego, jacy naprawdę jesteśmy teraz i z naszej wewnętrznej natury.. W kryzysie najlepiej możemy siebie […]

Przełomowe Rozmowy

3 podstawowe style radzenia sobie ze stresem w kryzysie

O ile stresowi, jaki przeżywamy w różnym natężeniu na co co dzień, nie zawsze towarzyszy kryzys emocjonalny, to kryzysowi emocjonalnemu zawsze towarzyszy stres psychologiczny Stres psychologiczny, jest stanem charakteryzującym się ciężkimi emocjami o dużym natężeniu, którym towarzyszą zmiany fizjologiczne i biochemiczne w mózgu przekraczające poziom normalnego poziomu pobudzenia dla danej […]

Przełomowe Rozmowy

Diagnoza emocjonalna

Kryzys to stany nierównowagi emocjonalnej i dezorganizacji poznawczej, która dla każdego jest inna i ważna jest indywidualna ocena stanu człowieka. Rozpoznanie stanu kryzysu u osoby jest kluczowe i często ratujące życie  (wskaźniki emocjonalne, behawioralne, fizyczne i poznawcze) Rozpoznanie rodzaju kryzysu pozwala skupić się na istotnym dla tego kryzysu podejściu Oszacowanie […]

Przełomowe Rozmowy

Własna Prawda

Kiedy ostatnio dobrze czułeś/czułaś się dobrze przez dłuższy czas w pracy, życiu? Jakie jest Twoje ostatnie fajne wspomnienie? Często boimy się spojrzeć prawdzie w oczy i nazwać po prostu, to, co dzieje się w środku. Przystosowujemy się „bo tak trzeba”  Dzieje się to powoli, najpierw niewidocznie, kropla po kropli i nawet […]