Psychologia Kryzysów

17 postów

Historia o Doradzaniu Inaczej

Dziś rzecz o metaforze izomorficznej 🙂 Opiszę tu autentyczną historię, która zdarzyła mi się kiedyś. Dotyczy ona rozmowy z jednym z moich klientów – nazwijmy go Jan – na temat jego spraw zawodowych. Jan opowiadał mi, jak boryka się z problemem nawiązania stałej współpracy z jakąkolwiek osobą bardzo dobrze znającą […]

Przełomowe Rozmowy

Warunki rozwoju pokryzysowego

Jakie warunki muszą być spełnione by kryzys stał się źródłem pozytywnej zmiany i i rozwoju? Jak pisałam w poprzedniej części,  nie każdy i nie zawsze może doświadczyć wzrostu pokryzysowego. Wyróżnia się dwie grupy czynników (zewnętrzne i wewnętrzne) warunkujących występowanie pozytywnych zmian pokryzysowych I. Czynniki zewnętrzne (sytuacyjne) dotyczące samego wydarzenia kryzysowego […]

Przełomowe Historie

O rozwoju pokryzysowym

Czym jest rozwój pokryzysowy i jakie warunki muszą być spełnione by kryzys stał się źródłem pozytywnej zmiany i rozwoju? WAŻNE! To nie kryzys sam w sobie gwarantuje rozwój ale to, co w wyniku kryzysu robimy, jaki wysiłek i strategie stosujemy by z kryzysem sobie poradzić! To, czy człowiek przejdzie trudne […]

Przełomowe Rozmowy

To nie czas na rozwój pokryzysowy

TRYB PRZETRWANIA nie służy rozwojowi, tylko doprowadzeniu organizmu do stanu własnej, indywidualnej równowagi. Tak, jak złamana ręka, tak też złamana psychika, musi się „zagoić i zrosnąć”. Nie będzie też po przetrwaniu prawdziwego wzrostu, bez znajomości tego, jacy naprawdę jesteśmy teraz i z naszej wewnętrznej natury.. W kryzysie najlepiej możemy siebie […]

Przełomowe Rozmowy

3 podstawowe style radzenia sobie ze stresem w kryzysie

O ile stresowi, jaki przeżywamy w różnym natężeniu na co co dzień, nie zawsze towarzyszy kryzys emocjonalny, to kryzysowi emocjonalnemu zawsze towarzyszy stres psychologiczny Stres psychologiczny, jest stanem charakteryzującym się ciężkimi emocjami o dużym natężeniu, którym towarzyszą zmiany fizjologiczne i biochemiczne w mózgu przekraczające poziom normalnego poziomu pobudzenia dla danej […]