Psychologia Rozwojowa

31 postów

„Za dużo myślę” Wrażliwość i Nadwydajność mentalna

Czy od myślenia można się uzależnić? Przytłoczyć? Gdy dominuje Myślenie, to jesteśmy pomiędzy przeszłością a przyszłością, rzadko w teraźniejszości, poczuciu siebie… W nieustannej gonitwie. A gdy zauważymy uczucia to może okazać się, że to dar? „Kto mógłby sądzić, że z powodu własnej inteligencji można cierpieć i być nieszczęśliwym? A jednak ludzie „myślący za […]

ALCHEMIA TRANSFORMACJI #2

Wkraczając na  teren transformacji, musimy być gotowi do rezygnacji z utartych wyobrażeń i osądów; dać sobie prawo do tego, by zapuścić się w nieznane i zacząć przyjmować informacje w drodze poszukiwania twórczych odpowiedzi. Proces ten mogą symbolizować cztery litery angielskiego anagramu TALL. Trzeba stać w wewnętrznym świecie z godnością (ang. […]

Transformacja

ALCHEMIA TRANSFORMACJI #1

Wciąż słyszymy o mikro- i makrotrendach, o wielkich przemianach na świecie, o skutkach globalizacji gospodarki. W dobie błyskawicznego rozwoju techniki komputerowej, żaden ludzki mózg nie jest w stanie pomieścić nawet małego wycinka wiedzy dostępnej w jakiejkolwiek dziedzinie. Jeśli nieustannie sięgamy po nowe informacje, wpadamy jak śliwka w kompot w pułapkę […]

Transformująca Obecność

TRANSFORMUJĄCA OBECNOŚĆ to takie pokazanie się w życiu i działaniu, które tworzy możliwie najlepsze warunki, by mogła nastąpić transformacja Transformująca obecność opiekuje się nasionkami potencjału, a to oznacza wiele rzeczy zależnie od warunków i okoliczności, ale zawsze zaczyna się od przyswojenia sobie zasad konceptów i rozumienia tego co jest i […]

Nasza OBECNOŚĆ w wewnętrznej TRANSFORMACJI

Łatwo można stworzyć zewnętrzną zmianę poprzez podejmowanie różnych decyzji czy działań, ale żeby zmiana ta była trwała i skuteczna niezależnie, czy to dotyczy osób rodzin, organizacji czy społeczności – musi nastąpić wewnętrzna Transformacja Nie możemy „spowodować” transformacji – to byłoby po prostu manipulacja, ale możemy tworzyć środowisko i kulturę, które zachęca […]

Transformacja

Czym jest TRANSFORMACJA?

Słowo Transformacja pochodzi od łacińskiego transforma oznaczającego zmianę w obrębie formy. Jest to zmiana w obrębie najbardziej fundamentalnego poziomu bycia, myślenia, postrzegania i światopoglądu. Posługując się językiem fizyki kwantowej, można by powiedzieć, że Transformacja to efekt fundamentalnej zmiany w wibracjach częstotliwości i wzorca na poziomie podstawowym. Kiedy zmiana następuje u […]

Siódmy Ośrodek Świadomości – DOZNANIA INDYWIDUALNE

Proces poznawania siebie zmierza w kierunku poznania swojej unikalności w niepowtarzalności i niepodlegania żadnym uniwersalnym wyznacznikom. 7 ośrodek egzystencji to stan niepodlegający opisom na poziomie słowa. Dotarcie do tego współistnienia w świecie, znajduje się poza możliwościami jakiejkolwiek oceny ludzi, którzy nie są na tym poziomie, podobnie jak i we wcześniejszych […]

Piąty Ośrodek Świadomości – OBFITOŚĆ

Obfitość, ośrodek piąty rozwoju świadomości Główną cechą 5 poziomu świadomości jest doznawanie mnogości i złożoności świata. Następuje coraz większe otwieranie się na nowe sytuacje i nowych ludzi, teraz już bez cienia lęku, który mógł występować na poziomie uczucia. Kontakty z ludźmi nabierają nowego wyrazu, stają się okazją do poznawania odrębności […]

uczucie

Czwarty Ośrodek Świadomości – UCZUCIE

Rozdźwięk między „życiem z głowy” i „życiem z serca” polega na tym, że pierwsze trzy etapy istnienia opierały się na mentalnej interpretacji własnych kompleksów i niezaspokojonych potrzeb bez zweryfikowania ich z sygnałami z otoczenia. Serce otwiera możliwość kontaktu na poziomie pozamentalnym, gdzie słowa i ideologie są znacznie mniej ważne, niż […]