Psychologia Rozwojowa

25 postów

Siódmy Ośrodek Świadomości – DOZNANIA INDYWIDUALNE

Proces poznawania siebie zmierza w kierunku poznania swojej unikalności w niepowtarzalności i niepodlegania żadnym uniwersalnym wyznacznikom. 7 ośrodek egzystencji to stan niepodlegający opisom na poziomie słowa. Dotarcie do tego współistnienia w świecie, znajduje się poza możliwościami jakiejkolwiek oceny ludzi, którzy nie są na tym poziomie, podobnie jak i we wcześniejszych […]

Piąty Ośrodek Świadomości – OBFITOŚĆ

Obfitość, ośrodek piąty rozwoju świadomości Główną cechą 5 poziomu świadomości jest doznawanie mnogości i złożoności świata. Następuje coraz większe otwieranie się na nowe sytuacje i nowych ludzi, teraz już bez cienia lęku, który mógł występować na poziomie uczucia. Kontakty z ludźmi nabierają nowego wyrazu, stają się okazją do poznawania odrębności […]

uczucie

Czwarty Ośrodek Świadomości – UCZUCIE

Rozdźwięk między „życiem z głowy” i „życiem z serca” polega na tym, że pierwsze trzy etapy istnienia opierały się na mentalnej interpretacji własnych kompleksów i niezaspokojonych potrzeb bez zweryfikowania ich z sygnałami z otoczenia. Serce otwiera możliwość kontaktu na poziomie pozamentalnym, gdzie słowa i ideologie są znacznie mniej ważne, niż […]

ENRICO PIAGGIO: Vespa i powojenne marzenie z serca

Enrico Piaggio: Vespa  to historia twórcy słynnego włoskiego skutera, który stał się symbolem Włoch. Vespa do dziś jest stałym elementem scenerii gwarnych i ruchliwych włoskich miast. Film nie jest wierną biografią Enrico Piaggio, który stoi za międzynarodowym sukcesem Vespy. Poznajemy zaskakującą historię, która doprowadziła do tego, iż włoska Vespa zagościła […]

Koło życia i śmierci w cyklu rozwoju świadomości KU SERCU

Trzy pierwsze formy szukania spełnienia w życiu, oparte są na własnej wewnętrznej interpretacji tego, co jest potrzebne do uzyskania szczęścia, bez słuchania odzewu ze strony otoczenia, bez brania pod uwagę możliwości korzystania z doświadczeń innych ludzi, wreszcie bez uznawania możliwości zmieniania swojego zachowania, w miarę otrzymywania sygnałów o efektywności lub […]

świadomość

Drugi Ośrodek Świadomości – POTRZEBA SILNYCH DOZNAŃ

Potrzeba silnych doznań to drugi ośrodek świadomości w naszym codziennym życiu. Niezaspokojone poczucie bezpieczeństwa gwarantuje pozostanie na pierwszym poziomie świadomości –  uzależnienie od wydarzeń i emocji, które źródła mają w psychice człowieka je przeżywającego. Pierwsze oznaki poczucia bezpieczeństwa sprawiają, że gonitwa za bezpieczeństwem nie daje satysfakcji. Okazuje się teraz, że […]

Bezpieczeństwo

Pierwszy Ośrodek Świadomości – PRZEŻYCIE

Ewolucja człowieka przebiega spontanicznie, bez określonych reguł i form, za pomocą których można byłoby opisać konkretną osobę w sposób tak ścisły, jak czynią to chociażby równania matematyczne. Płynność, zmienność warunków zewnętrznych i odpowiadających im przemian wewnętrznych, jest dla większości ludzi środowiskiem budzącym lęk i niepewność. Świadomość tego, że w tym […]

Przełomowe Rozmowy

Jak rozpoznać to, co mamy w swoim CIENIU?

W części nieświadomej nas samych, mamy znacznie więcej zasobów, niż w naszej świadomości, postrzeganej zmysłami ludzkimi. Pierwsza część tutaj Wyparta część osobowości, zamieciona pod dywan, nie znika, magazynuje i niesie bardzo silną energię. Dlatego też, poruszenie cienia wyzwala bardzo silne reakcje. Daje o sobie znać w czasie nagłych trudnych sytuacji, […]