Motywatory wewnętrzne

19 postów

Od Motywów do Zachowania

Aby zrozumieć, dlaczego poznanie motywatorów może być dla nas ważne i w jaki sposób Reiss Motivation Profile – RMP® – odróżnia się od innych narzędzi badających ludzkie motywacje, może być bardzo pomocne posłużenie się metaforą cebuli, która ma wiele warstw. Zewnętrzna warstwa, która jest bardzo widoczna, symbolizuje widoczne zachowania. Poniżej […]

Przełomowe Rozmowy

Oblicza PIĘKNA

MOTYWATOR PIĘKNO – opisuje potrzebę przebywania w pięknym otoczeniu Osoby o wysokiej wartości pragnienia piękna – mają ponadprzeciętną wrażliwość estetyki, zmysłowego postrzegania świata i wrażliwości na duchowe aspekty życia. Z przyjemnością poświęcają czas i energię na upiększanie swojego otoczenia, życie kulturalne, sztukę, fotografię, muzykę lub inne obszary duchowości. Mają często […]

Przełomowe Rozmowy

Oblicza JEDZENIA

Jedzenie to uniwersalne pragnienie spożywania pokarmu. Zaspokojenie tego pragnienia daje poczucie nasycenia, podczas gdy niezaspokojenie daje uczucie głodu. Pragnienie jedzenia sprawia, że doceniamy dobrą kuchnię. Ponieważ jedzenie jest z biologicznego punktu widzenia konieczne do życia, wielu psychologów uważa, że motyw jedzenia dominuje nad innymi. A jak jest? Otóż są Ludzie […]

wewnętrzne motywatory

Oblicza AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Pragnienie aktywności fizycznej to uniwersalne pragnienie ruchu i ćwiczenia mięśni. Zaspokojenie tego pragnienia daje radość z własnej witalności, niezaspokojenie budzi niepokój i nerwowość. Pragnienie to skłania ludzi do energicznej aktywności fizycznej, między innymi do uprawiania sportu. Pragnienie aktywności fizycznej jest dla nas naturalne, bez względu na jakiekolwiek korzyści dla zdrowia. […]

Oblicza IDEALIZMU

Idealizm to pragnienie by zmieniać świat na lepsze. Zaspokojenie tego pragnienia budzi uczucie empatii, podczas gdy niezaspokojenie jest źródłem wzburzenia z powodu niesprawiedliwości społecznych. Pragnienie to skłania ludzi do angażowania się w sprawy społeczne, do zwracania uwagi na bieżące wydarzenia oraz do działalności dobroczynnej. Idealizm sprawia, że człowieczeństwo staje się […]

Oblicza RODZINY

Pragnienie Rodziny, to uniwersalne pragnienie posiadania dzieci. To potrzeba wychowywania dzieci i spędzania czasu z rodzeństwem. Obejmuje to, co nazywa się instynktem macierzyńskim lub ojcowskim. Zaspokojenie tej potrzeby wywołuje takie uczucia, jak miłość rodzicielską, czułość, poczucia, że jest się potrzebnym. Niezaspokojenie tej potrzeby powoduje, że człowiek czuje się nieszczęśliwy. Chociaż […]

Oblicza STATUSU

„Pragnienie Statusu, to pragnienie osiągnięcia pozycji społecznej wynikającej z zamożności, tytułu, klasy społecznej, albo wysokiego urodzenia” S.Reiss Zaspokojenie tego pragnienia daje poczucie wysokiej własnej wartości oraz wyższości, podczas, gdy niezaspokojenie skutkuje poczuciem nieważności i niższości. Zaspokojenie podstawowego pragnienia statusu może motywować do dumy z zajmowanego stanowiska. Człowiek pyszny ( jak […]

Przełomowe Rozmowy

Oblicza GROMADZENIA

Gromadzenie to pragnienie kolekcjonowania rzeczy. Ludzie zbierają wiele różnych rzeczy, takich jak antyki, autografy, biżuteria, broń, czasopisma, książki, meble, medale, dewocjonalia, znaczki, zdjęcia… Gromadzenie wpływa na to, w jaki sposób troszczymy się o swoje rzeczy oraz naszą postawę wobec wydawania pieniędzy. Gromadzenie skłania nas do oszczędności i potępiania marnotrawstwa. Jest […]

Przełomowe Rozmowy

Oblicza REWANŻU

Pragnienie rewanżu, to pragnienie wyrównania rachunków z ludźmi, którzy utrudniają nam realizację naszych potrzeb, albo nas obrażają. U jego podłoża leży zwierzęca potrzeba bronienia się w razie ataku. W przypadku ludzi, mściwość może stanowić motywację zarówno dla agresji, jak i rywalizacji. Zaspokojenie tego pragnienia może dać poczucie słodkiej zemsty, niezaspokojenie […]

porządek

Oblicza PORZĄDKU

Pragnienie Porządku to pragnienie życia w stabilnym i zorganizowanym otoczeniu. Zaspokojenie tego pragnienia daje poczucie komfortu, niezaspokojenie powoduje dyskomfort. W pragnieniu porządku chodzi o formę, stabilność, czystość Nieporządek to bezkształtność zmienność. Pragnienie porządku motywuje nas do planowania,układania harmonogramów i organizowania. Porządek przyczynia się do przetrwania, ponieważ motywuje do utrzymywania czystości. […]

Oblicza Moralności

Honor/Pryncypialność to pragnienie, by postępować moralnie. Zaspokojenie tego pragnienia powoduje poczucie lojalności, podczas, gdy niezaspokojenie powoduje poczucie winy i wstydu. Honor dotyczy przede wszystkim przestrzegania tradycyjnych reguł zachowania. Honor motywuje nas do lojalności wobec rodziców i rodu. Sprawia, że jesteśmy dumni ze swojego dziedzictwa etnicznego. Skłania nas do tego, by […]

Przełomowe Rozmowy

Oblicza CIEKAWOŚCI

CIEKAWOŚĆ to uniwersalne pragnienie aktywności intelektualnej. To pragnienie poznania dla samego poznania. To jedna z największych radości w życiu. Ciekawość determinuje nasz potencjał do czerpania satysfakcji z intelektualnych aspektów życia. Ludzie o SILNEJ PODSTAWOWEJ POTRZEBIE CIEKAWOŚCI (ok. 20% populacji) uwielbiają zajęcia wymagające wysiłku intelektualnego, takie jak myślenie, czytane, pisanie, rozmawianie. Do […]