BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o Transformacjach Energii na Przełomach Życiowych
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o Transformacjach Energii na Przełomach Życiowych
Przełomowe Rozmowy

Diagnoza emocjonalna

Kryzys to stany nierównowagi emocjonalnej i dezorganizacji poznawczej, która dla każdego jest inna i ważna jest indywidualna ocena stanu człowieka.

 1. Rozpoznanie stanu kryzysu u osoby jest kluczowe i często ratujące życie  (wskaźniki emocjonalne, behawioralne, fizyczne i poznawcze)
 2. Rozpoznanie rodzaju kryzysu pozwala skupić się na istotnym dla tego kryzysu podejściu
 3. Oszacowanie głębokości kryzysu pozwala ocenić na jakie obszary wewnętrzne już wpłynął
 4. Ocena w jakim stadium kryzysu znajduje się osoba pozwala zobaczyć, jaki poziom świadomości jest obecny u osoby
 5. Prognoza kryzysu (jakie są potencjalne konsekwencje stanu kryzysowego) pozwala w zależności od indywidualnych predyspozycji, ocenić co może dziać się dalej

Kryzys to odczuwanie lub doświadczanie wydarzenia lub sytuacji jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy radzenia sobie z trudnościami.

Jest konsekwencją znaczącego obniżenia się zasobów psychicznych na skutek nieskutecznego zmagania się z sytuacją interpretowaną jako zagrożenie

Pojawia się gdy:

 • brakuje skutecznych strategii do radzenia sobie z trudną sytuacją
 • utracona jest kontrola nad własnym życiem i nie osoba nie potrafi jej przywrócić

Istotna dla rozpoznania kryzysu jest obecność trzech czynników:

 1. Wydarzenia krytycznego poprzedzającego kryzys, którego wystąpienia i znaczenia jest świadoma sama jednostka lub inne osoby z jej otoczenia
 2. Znaczących następstw wydarzenia krytycznego w postaci gwałtownego załamania funkcjonowania
  poznawczo-­emocjonalnego (ze świadomością wewnętrznego napięcia i dyskomfortu), niezwykłego dla danej jednostki
 3. Stosunkowo szybkie ustępowanie (do 6tygodni) – chyba, że mamy do czynienia z kryzysem przewlekłym
  (Parad,1965)

Szybkie ustępowanie daje wrażenie, że nic się nie stało i już jest wszystko tak, jak było wcześniej.

Zwykle jednak za szybko bagatelizowane są skutki sytuacji kryzysowej i osoba nie daje sobie czasu na rehabilitację psychologiczną, co jest generatorem kolejnych traum i nakładających się na siebie kolejnych kryzysów, tworząc stan kryzysu chronicznego lub stanu transkryzysowego, prowadzących do dalszych konsekwencji zdrowotnych.

W życiu, sytuacji potencjalnie kryzysowych jest sporo, nie wszystkie generują kryzysy psychologiczne, lecz zawsze, gdy są zauważalne zmiany w nas – warto sprawdzić, gdyż wtedy praca nad rozwiązaniem jest zupełnie inna.