BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym

LATE NIGHT i przemiana ku otwartości

LATE NIGHT – Oskarżana o mizoginię ikona i gospodyni nocnego talk-show, zatrudnia kobietę hinduskiego pochodzenia. Próbuje też nadać swojemu programowi świeży powiew, walcząc ze spadającą oglądalnością.

W „Late Night” gra toczy się nie tylko między kobietami u szczytu władzy, ale także między różnymi klasami i kulturami. W rezultacie utrzymujemy satyrę na głęboko zakorzeniony seksizm, ageism, a także na skrzętnie ukrywany dziś rasizm.  Mindy Kaling  jest autorką scenariusza, który oparła na własnych doświadczeniach – Amerykanki hinduskiego pochodzenia próbującej dać sobie radę w świecie skostniałych hierarchii i uprzedzeń.

A jednak przemiana następuje i to całkiem niespodziewanie.

Nawiązując do piątego ośrodka świadomości, przemiana ku otwartości i dzianiu się rzeczy samych z siebie, możliwa jest dzięki zmianie nastawienia z biegania i aranżowania sytuacji w sposób mnie odpowiadający i jest uznawany przeze mnie za słuszny, na obserwowanie życia i płynięcie w zgodzie z jego prądem a zarazem wykorzystywanie tego prądu dla realizowania własnych potrzeb.

  • W sposób łagodny i spokojny znacząco zwiększa się poczucie radowania się wszystkim tym, co się dzieje. Opadające bloki zahamowania, znikające emocje i manipulacje, sprawiają, że energia własna organizmu również się podnosi
  • Wyrazistość widzenia pomaga unikać sytuacji destruktywnych i blokujących własny rozwój,
  • Kontakt z otoczeniem powiększa się, aż po zatracenie granic osobowych płci, rasy, kultury czy języka.
  • Poczucie dostatku i obfitości jest dominującym stanem tego poziomu egzystencji. Wreszcie czujemy i rozumiemy, że w każdych okolicznościach, świat daje nam wszystko, co potrzebne i zawsze uzyskiwać będziemy to w ilości zaspokajającej własne potrzeby.
  • Świat jest miejscem przyjaznym, dającym komfort i spokój, każde miejsce, każda sytuacja, każdy człowiek, są tym, poprzez co możemy doświadczyć tego piękna.

Zamknięcie się na poziomie obfitości przychodzi łatwo, gdyż jest to poziom krańcowo odmienny od poprzednich gonitw i neuroz ,a ciągłe zaspokajanie wszystkich potrzeb, może stać się pułapką samowystarczalności.

Ograniczeniu tego poziomu są więc trudniejsze do odcyfrowania i pokonania,

  • Głównym z tych motywów jest dalej występujące ocenianie nie innych, ale siebie i własnego rozwoju.
  • Innym elementem, który też hamuje ten postęp, jest zastanawianie się nad czasem i tempem własnego postępowania na drodze swego życia.
  • Jeszcze innym motywem jest traktowanie wyznaczników różnych poziomów istnienia, jako swojego rodzaju standardów, według których mierzymy swój własny rozwój,
  • Akceptowanie pewnych zewnętrznych okoliczności, jako wskazówek tego, co zachodzi wewnątrz, jest to skutkiem jeszcze względnie świeżego i niepełnego kontaktu z własnymi wewnętrznymi potrzebami opiniami i wskazówkami i w ten sposób może powstać jeszcze subtelniejsze uzależnienie tym razem od własnego rozwoju duchowego i od tempa jego rozwoju,

I co dalej wiec?

czytaj dalej


Muzyka: