BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
Tao przedsiębiorcy

MOC ŚWIADOMOŚCI – Wykorzystywanie PUSTKI

Lao Tzu wierzył, że świat osiągnąłby naturalny porządek i użyteczność, gdyby unikano skrajności i pielęgnowano znajomość praw natury.
W tym rozdziale „chłód” przezwyciężany przez niepokój oznacza nieruchome, nieożywione elementy rzeczywistości, które mogą zostać przekształcone w użyteczne dla człowieka narzędzia za pomocą energicznych działań.

„Żar” przezwyciężany przez spokój to ludzie, którzy osiągają skupienie i jasność umysłu, stając się współtwórcami kolektywnej świadomości świata.

WYKORZYSTYWANIE PUSTKI
Największa doskonałość wydaje się niedoskonała,
A mimo to jest niewyczerpana.
Największa pełnia wydaje się pusta,
A mimo to jest nieskończona.
Największa prostolinijność sprawia wrażenie nieuczciwości.
Największa biegłość zdaje się niezręcznością.
Największa elokwencja wydaje się niemotą.
Niepokój przezwycięża chłód,
Lecz spokój przezwycięża żar.
Pokój i pogoda ducha
To normalny stan świata.

Ludzie światli nigdy nie próbują doprowadzać rzeczy i spraw (a nawet pozytywnych
osiągnięć) do stanu skrajności, ponieważ wiedzą, że przepełnienie oznacza brak
możliwości efektywnego działania.

Naczynie jest użyteczne tylko wtedy, gdy jest puste. Dokonania można pogłębiać tylko wtedy, gdy nie są skończone.

 

Według TAO Mocy R.L. Wing