BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
Przełomowe Rozmowy

Oblicza CIEKAWOŚCI

CIEKAWOŚĆ to uniwersalne pragnienie aktywności intelektualnej. To pragnienie poznania dla samego poznania. To jedna z największych radości w życiu. Ciekawość determinuje nasz potencjał do czerpania satysfakcji z intelektualnych aspektów życia.

Ludzie o SILNEJ PODSTAWOWEJ POTRZEBIE CIEKAWOŚCI (ok. 20% populacji) uwielbiają zajęcia wymagające wysiłku intelektualnego, takie jak myślenie, czytane, pisanie, rozmawianie.

Do swoich pomysłów i teorii przywiązują wielką wagę. Niezależnie od okoliczności, nawet w czasach biedy, choroby, czy kryzysu, ich umysł jest wciąż zajęty myśleniem. Cenią wiedzę teoretyczną, idee i prawdę.

Łatwo się nudzą i potrzebują do szczęścia częstej stymulacji intelektualnej. Przejawiają szerokie zainteresowania, nawet jeśli skupiają się na jednej dziedzinie wiedzy. Potrafią zastanawiać się nad jednym problemem tak długo, aż go rozwiążą. Często bywają pochłonięci myślami. Niektórzy z nich są zorientowani na myślenie racjonalne, wymagające logiki, inni zaś na myślenie twórcze wymagające wyobraźni.

Typowe dla nich cechy osobowości to skłonność do głębokiej refleksji i rozważań, dociekliwość i inteligencja.

A co z poznaniem przez doświadczenie? Przecież jest też obecne w życiu. A intelektualiści miewają negatywne opinie na tematy doświadczających.

Ludzie o SŁABEJ PODSTAWOWEJ POTRZEBIE CIEKAWOŚCI (ok. 20% populacji) lubią utrzymywać wysiłek umysłowy na minimalnym poziomie. Kiedy zaczynają myśleć, łatwo się frustrują. Rzadko czytają książki, oglądają programy dokumentalne, zastanawiają się nad czymś. Udział w intelektualnych dysputach nie sprawia im przyjemności.

Nie mają wiele cierpliwości do spraw wymagających myślenia, miewają też negatywne opinie na temat intelektualistów.

Wolą działać niż myśleć. Słynny piłkarz Johny Unitas ujął to kiedyś tak: „Gadać jest łatwo, lepiej pokażmy, co umiemy na boisku”

Typowe dla nich cechy osobowości to zorientowanie na działanie, niechęć do wysiłku intelektualnego i pragmatyzm.

Ludzie o ELASTYCZNYM PODEJŚCIU DO CIEKAWOŚCI, czyli poznania intelektualnego, mają swoje obszary, w których poznają świat poprzez zdobywanie wiedzy, oraz takie, gdy  doświadczają życia poprzez działania. (ok. 60% populacji)

Dwóm skrajnym przypadkom trudno jest siebie wzajemnie zrozumieć. Oceniają się często bardzo surowo i uważają, że ich metody poznawcze są lepsze od przeciwnych.

A Ty, jak sądzisz?

Poznaj Siebie Zapytaj