BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o ODKRYWANIU SIEBIE w Relacjach, w Świecie i w Życiu na Przełomach
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o ODKRYWANIU SIEBIE w Relacjach, w Świecie i w Życiu na Przełomach

Oblicza IDEALIZMU

Idealizm to pragnienie by zmieniać świat na lepsze.

  • Zaspokojenie tego pragnienia budzi uczucie empatii, podczas gdy niezaspokojenie jest źródłem wzburzenia z powodu niesprawiedliwości społecznych.
  • Pragnienie to skłania ludzi do angażowania się w sprawy społeczne, do zwracania uwagi na bieżące wydarzenia oraz do działalności dobroczynnej.
  • Idealizm sprawia, że człowieczeństwo staje się wartością i można odczuwać współczucie do nieznanych sobie osób, których spotkało nieszczęście.
  • Skłania do zaangażowania w działania mające na celu zwalczanie chorób, biedy, rasizmu.

Idealizm jest korzystny ze względu na przetrwanie, ponieważ działania humanitarne znacząco poprawiły stan zdrowia ludności na świecie i ograniczyły destrukcyjne skutki wojen.

Przykładem może być Idealizm Bono – skłonił go do niesienia pomocy chorym i ubogim w Afryce. Jako znany wokalista zespołu rockowego prowadził lobbing na rzecz ubogich społeczności całego świata. W 2005 roku zorganizował cykl koncertów World Aid, by wspierać akcję umarzania długów państw afrykańskich. Przekonał prezydenta Busha, by przekazał leki na HIV setkom tysięcy Afrykanów.

Zgodnie z teorią 16 podstawowych pragnień istnieją dwa typy moralności, nazywane tutaj wartościami tradycyjnymi oraz ludzkimi.

Wartości tradycyjne tworzą więź między jednostką a jej rodziną i grupą etniczną i i mieszczą się w kategorii pragnienia honoru.

Wartości ludzkie dają nam poczucie więzi z gatunkiem ludzkim i całą ludzkością i należą do kategorii idealizmu.

Te dwa typy moralności są tylko umiarkowanie ze sobą skorelowane

  • Przykładem może być to, że ktoś nie ma oporów i kłamie lub oszukuje, gdy według niego robi to w słusznej sprawie.
  • Są też ludzie, którzy nigdy nie kłamią, nie oszukują, lecz nie interesuje ich los bliźnich znajdujących się w trudnych sytuacjach.

Ludzie o silnym podstawowym pragnieniu idealizmu cenią humanitaryzm i wolontariat, bardzo ważna dla nich jest sprawiedliwość i sprawy społeczne takie jak pokój na świecie, poprawa sytuacji biednych, globalne problemy zdrowotne. Zwykle interesują ich bieżące wydarzenia.

Typowe dla nich cechy osobowości to altruizm, współczucie, skłonność do uszczęśliwiania innych na siłę, marzycielstwo, sprawiedliwość, humanitaryzm, idealizm, zaangażowanie w sprawy charytatywne, niekiedy skłonność do poświęceń.

Ludzie o słabym podstawowym pragnieniu idealizmu są skupieni raczej na własnym życiu, niż na wielkich problemach ludzkości. Mogą uważać, że niesprawiedliwość jest częścią życia i nie można nic na to poradzić o ile nie dotyczy ich samych oraz ich bliskich. Zwykle mało interesują się bieżącymi wydarzeniami, czy kwestią pokoju na świecie.

Typowe dla nich cechy osobowości to pragmatyzm, niekiedy aż do bezwzględności, realizm, zaradność, niekiedy obojętność.

Ludzie o elastycznym podstawowym podejściu do idealizmu traktują zagadnienie kontekstowo i może on nie być obecny w ich życiu na co dzień.

Poznaj wszystkie 16 pragnień 

 

Skontaktuj się by poznać swoje Indywidualne Motywatory

Zapisz się na Wykłady z Indywidualizacją