BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
oblicza władzy

Oblicza WŁADZY

WŁADZA – potrzeba wywierania wpływu

Wszyscy w pewnym stopniu pragniemy mieć władzę, która jest bezpośrednio związana z wywieraniem wpływu, czyli narzucaniem swojej woli innym albo otoczeniu.

Władza rodzi potrzebę dominacji i kompetencji, skłania do wysiłków związanych z podejmowaniem wyzwań, realizacji ambicji, dążeniem do doskonałości.

Pragnienie władzy to jeden z 16 motywatorów działania zgodnie z własną wolą. To uniwersalne pragnienie asertywności, wiąże się z pragnieniem osiągnięć, siłą woli, determinacją i przywództwem. Zaspokojenie tego pragnienia daje radość z własnej skuteczności, poczucia kompetencji, podczas gdy niezaspokojenie, rodzi poczucie żalu, a niekiedy też upokorzenia.

Władza motywuje siłę woli, pragnienie osiągnięć i wytrwałość w dążeniu do celu. Pierwotny związek między osiągnięciem a władzą, widoczny jest w zawodach sportowych.

Pragnienie władzy determinuje to, do jakiego stopnia pragniemy mieć wpływ na ludzi, wydarzenia i swoje otoczenie.

Niektórzy ludzie o silnym poczuciu władzy, gdy widzą, gdy ktoś zmierza w swoim kierunku, nie potrafią się powstrzymać, by nie skierować go w inną stronę.

To, w jaki sposób wywieramy wpływ i do jakiego stopnia, dzieje się pomiędzy dwoma skrajnymi biegunami, które w maksymalnej odsłonie mogą stanowić zamiast wsparcia – kłopot.

Wpływ poprzez narzucanie i dominację – Ludzie o SILNYM PODSTAWOWYM PRAGNIENIU WŁADZY, lubią panować nad każdą sytuacją i przejmować rolę przywódców. Często udzielają rad. Typowe dla nich cechy, to ambicja, śmiałość, pracowitość, determinacja, koncentracja na celu.

Wpływ poprzez współpracę – Ludzie o SŁABYM PODSTAWOWYM PRAGNIENIU WŁADZY – nie lubią narzucać innym swojej woli. Zwykle pozwalają, aby sprawy toczyły się własnym trybem i nie próbują na nie wpływać. Nie lubią przyjmować na siebie ról przywódczych, kierować innymi, czy udzielać rad. Zachowują dystans do swojej kariery, pracy, duże znaczenie nadają życiu osobistemu. Typowe dla nich cechy to wyrozumiałość, niewybredność, chęć współdziałania.

Żadna skrajność nie jest korzystna. Często prowadzi do przywiązań, uzależnień oraz usztywnienia w swoich schematach.

Wpływ na świat wywieramy zawsze i idealne byłoby podejście elastyczne, związane z wyborem sposobu najlepszego dla siebie, otoczenia i adekwatne do sytuacji i warunków. 

Ważne jest też spojrzenie na odpowiedzialność, która wiąże się często ze stanowiskiem, rolą osobistą i zawodową, oraz spojrzenie na dalsze konsekwencje sposobu, jaki wybieramy w danym kontekście.

A co jest Tobie bliższe?

Jak Ty wybierasz? Jak wywierasz wpływ?

PoznajSiebie