BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym

Poznaj Obszary Inteligencji Gardnera

Inteligencja wieloraka to teoria opracowana na początku lat 80. XX wieku przez Howarda Gardnera, amerykańskiego psychologa, neurologa, profesora Uniwersytetu Harvarda i Bostońskiego, doktora Honoris Causa.
Twórca teorii Wielorakich Inteligencji, amerykański psycholog, dodaje do podstawowej definicji „inteligencji”, mierzonej poprzez testy IQ, swoje osiem typów.

Główne założenia:

 • Każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu.
 • Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych.
 • Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju człowieka.
 • Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach.
 • Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.

Inteligencje są potencjałami, które można aktywować (zmieniają się w trakcie działania).
Wszystkie inteligencje są równoprawne.

Każda z inteligencji charakteryzuje się własną specyfiką rozwoju, a przejawy poszczególnych inteligencji pojawiają się już na etapie dzieciństwa.

„Każdy człowiek jest wyjątkowy, może rozwijać nie tylko zdolności specjalne ale także słabsze strony dzięki wykorzystywaniu mocnych stron.
Inteligencje są potencjałami – przypuszczalnie neurologicznymi – które można aktywować w zależności od wartości występujących w danej kulturze, szansach dostępnych w danej kulturze oraz poszczególnych decyzjach podejmowanych przez poszczególne osoby oraz ich rodziny, nauczycieli oraz otoczenie”
Gardner 1999r.

 • językowa
 • matematyczno – logiczna
 • ruchowa
 • wizualno – przestrzenna
 • muzyczna
 • przyrodnicza
 • intrapersonalna – refleksyjna
 • interpersonalna – społeczna

TEST – Z odpowiedzi na 112 pytań określona zostanie indywidualna, dynamiczna i wielopłaszczyznowa inteligencja, wykraczająca poza zdolności lingwistyczno-logiczne, które tradycyjnie testujemy i oceniamy w nauczaniu.

 • ostatnio dodana inteligencja – egzystencjalna – duchowa

ZAPYTAJ zamów test

czytaj więcej