BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o Transformacjach Energii na Przełomach Życiowych
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o Transformacjach Energii na Przełomach Życiowych

Od Motywów do Zachowania

Aby zrozumieć, dlaczego poznanie motywatorów może być dla nas ważne i w jaki sposób Reiss Motivation Profile – RMP® – odróżnia się od innych narzędzi badających ludzkie motywacje, może być bardzo pomocne posłużenie się metaforą cebuli, która ma wiele warstw.

 • Zewnętrzna warstwa, która jest bardzo widoczna, symbolizuje widoczne zachowania.
 • Poniżej jest warstwa symbolizująca kompetencje
 • Jeszcze głębiej znajdują się przekonania, które dotyczą nas samych i świata, który nas otacza.
 • W samym centrum, najgłębiej, znajdują się motywy, które opisują nasze prawdziwe potrzeby, pragnienia i wartości, którymi się w życiu kierujemy.

Poszczególne warstwy wpływają na siebie od wewnątrz do zewnątrz

Przełomowe Rozmowy

 • Motywy wpływają na nasze przekonania,
 • Przekonania wpływają na kompetencje, jakie nabywamy,
 • Kompetencje natomiast mają wpływ na nasze widoczne zachowania.

Im głębsza warstwa, tym trudniej na nią wpłynąć i zmienić.

Większość narzędzi do badania osobowości zajmuje się analizą zewnętrznych warstw, czyli bada zachowania i kompetencje.

Narzędzia te badają w jaki sposób się zachowujemy, jak myślimy, jaką mamy osobowość, czy też talenty.

Nie badają natomiast głębokich Motywów, dlaczego jest tak, a nie inaczej i nie wyjaśniają co nas napędza do takich lub innych postępowań.

Reiss Motivation Profile analizuje stabilne w czasie motywy, które są podwalinami naszej osobowości, talentów, kompetencji oraz zachowań.

Poznając motywy jesteśmy w stanie prognozować pozostałe „warstwy” (elementy osobowości) ale i na nie wpływać oraz zmieniać zgodnie z własnym profilem motywatorów wewnętrznych, który jest kombinacja 16 przestrzeni motywacyjnych i jest unikalny.

Na przykład w przypadku osób o wysokiej wartości Motywatora CIEKAWOŚĆ ,  najczęściej:

 1. Mają one wewnętrzne przekonanie o częstym, codziennym poszerzaniu swojej wiedzy
 2. Ich kompetencje związane są z szeroką przekrojową wiedzą i często też z umiejętnością prowadzenia intelektualnych dyskusji
 3. Ich zachowania związane są zwykle z:
  • poszerzaniem wiedzy w oparciu o teorię, nie zaś praktykę,
  • stawiają wiele pytań, dociekają poza głównym tematem,
  • są otwarte na kolejne informacje, w trakcie przemyśleń wychodzą poza narzucone ramy.
  • Wielokrotnie nie sprawdzają na sobie doświadczalnie, czy ta teoria jest dla nich prawdziwa.
  • O ciekawości zapraszam jeszcze po kolejne artykuły

A jak to jest w przeciwnym kierunku? Co możemy zobaczyć po zachowaniu? Czy to dokładna diagnoza i analiza? Czy osoby dużo czytające, analizujące i intelektualnie dyskutujące, mają dużą ciekawość wiedzy?

Otóż niestety nie jest dokładna i wielokrotnie można się bardzo pomylić.

cdn.