oblicza władzy

Oblicza WŁADZY

WŁADZA – potrzeba wywierania wpływu Wszyscy w pewnym stopniu pragniemy mieć władzę, która jest bezpośrednio związana z wywieraniem wpływu, czyli narzucaniem swojej woli innym albo otoczeniu. Władza rodzi potrzebę dominacji i kompetencji, skłania do wysiłków związanych z podejmowaniem wyzwań, realizacji ambicji, dążeniem do doskonałości. Pragnienie władzy to jeden z 16 […]

Przełomowe Rozmowy

Inteligencje Wielorakie

INTELIGENCJE – Poznawcze kompetencje czy sprawności człowieka opisane w kategoriach zbioru zdolności, talentów czy też umiejętności umysłowych. Wszystkie normalne osoby posiadają w jakiejś mierze każdą z poniższch umiejętności, różny jest jednak stopień ich nasilenia oraz połączenie. Ta teoria inteligencji jest bardziej zgodna z rzeczywistością niż teorie alternatywne i lepiej odzwierciedla […]

Dwa Światy Spokoju

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH Zarówno osobom o niskiej wartości motywatora SPOKÓJ, bardzo trudno porozumieć się z osobami o wysokiej wartości tego motywatora, jak i odwrotnie. Sądzenie po sobie to naturalna skłonność do przekonania, że nasze wartości są najlepsze, nie tylko dla nas, ale potencjalnie dla wszystkich. Kiedy ludzie odkrywają, […]

spokój

OBLICZA SPOKOJU

OBLICZA SPOKOJU Spokój definiuje się, jako taki stan psychiczny, kiedy nikt nam nie przeszkadza i nie niepokoi, albo jako brak niepokoju, stresu i lęku. U jego podłoża leży zwierzęcy instynkt unikania zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa. To, jak bardzo pragniemy spokoju, zależy od tego, jak ważne jest dla nas życie wolne […]

OBLICZA NIEZALEŻNOŚCI

NIEZALEŻNOŚĆ i pragnienie samodzielności leżą u źródeł poczucia wolności. U jego korzeni tkwi instynkt, który nakazuje zwierzętom opuścić rodzinne gniazdo i rozpocząć samodzielne życie. W przypadku ludzi, dążenie do niezależności skłania młodych ludzi do opuszczenia domu rodziców i zamieszkania na swoim. Pragnienie to skłania nas do indywidualizmu i wyróżniania się, […]

OBLICZA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH

KONTAKT SPOŁECZNY to uniwersalne pragnienie obracania się w towarzystwie ludzi podobnych do siebie. Podstawowe pragnienie kontaktu społecznego tworzy z kolei psychologiczną potrzebę przyjaźni. Zaspokojenie tego pragnienia daje przyjemność i poczucie przynależności, podczas gdy niezaspokojenie, budzi poczucie osamotnienia. Wszyscy, choć w różnym stopniu, w zależności od charakteru, poszukujemy towarzystwa. Jeśli stwierdzamy, […]

Kwestionariusz RMP – co motywuje ludzi?

Dotychczas naukowcy odpowiadali na pytanie: „Co motywuje ludzi?” obserwując prymitywne plemiona czy też badając nieświadomy umysł. Dopiero Steven Reiss i jego współpracownicy zaczęli na dużą skalę prowadzić międzykulturalne, naukowe badania, zadając ludziom pytania o to co ich motywuje. Badaniom zostało poddanych ponad 80 000 osób z czterech kontynentów, a ich […]

Przełomowe Rozmowy

Czym jest Coaching Kryzysowy

Coaching Kryzysowy (ang. Crisis Coaching), jest autorską metodą IPTK wykorzystywaną do pracy z osobami w lekkim i średnim kryzysie. Nazwa wzięła się z połączenia dwóch modeli pracy. Pierwszy, zaczerpnięty został z interwencji kryzysowej, dzięki czemu możliwe jest skuteczne oddziaływanie na osobę znajdującą się w lekkim i średnim kryzysie psychologicznym. Drugi model […]

PRZEŁOMOWE ROZMOWY – Łzy w oczach

Na co zwrócić uwagę w sytuacji, gdy rozmawiam z osobą ze łzami w oczach?   To ciekawe pytanie, które zadała mi moja znajoma Halina, Szefowa Firmy, na samym początku naszych rozmów dotyczących zrozumienia, co dzieje się z człowiekiem w kryzysie i delikatnego podejścia do pacjentów.     Małgorzata: Zwracam uwagę […]

PRZEŁOMOWE ROZMOWY Start

Tematy kryzysów i konfliktów są mocno kontrowersyjne, czasem wręcz wstydliwe i niechętnie podejmowane w rozmowach. Kojarzone są zwykle z potężnymi sprawami, załamaniami po traumach,  poważnymi nieszczęściami czy kataklizmami. A nie zawsze tak jest. Kryzysy i konflikty dotyczą też małych spraw osobistych i zawodowych , które potrafią wyrządzić bardzo wiele krzywd […]