BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o ODKRYWANIU SIEBIE w Relacjach, w Świecie i w Życiu na Przełomach
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o ODKRYWANIU SIEBIE w Relacjach, w Świecie i w Życiu na Przełomach

Piąty Ośrodek Świadomości – OBFITOŚĆ

Obfitość, ośrodek piąty rozwoju świadomości

Główną cechą 5 poziomu świadomości jest doznawanie mnogości i złożoności świata.

  • Następuje coraz większe otwieranie się na nowe sytuacje i nowych ludzi, teraz już bez cienia lęku, który mógł występować na poziomie uczucia.
  • Kontakty z ludźmi nabierają nowego wyrazu, stają się okazją do poznawania odrębności i niezależności różnych sposobów postrzegania siebie i świata.
  • Wyjście poza ograniczenia pierwszych trzech ośrodków, pozwala na eksplorowanie świata i szukanie nowego i nieznanego.

Otwartość i zaniknięcie osądzania według kryteriów jedynie słusznych prawd, to cechy tego poziomu świadomości.

Otwartość pozwala również zauważać korzyści z każdej sytuacji, nawet jeśli na pierwszy rzut oka zdaje się być ona niepomyślna.

Psychika nabiera ogromnej mocy, przejawiającej się głównie tym, że znika chęć forsowania swoich pomysłów, a życie samo troszczy się o rozwiązywanie sytuacji, w jak najlepszy sposób dla wszystkich zainteresowanych stron.  Często jest to sposób, którego nie można by z głowy wymyśleć, a okazuje się on najprostszy i najbardziej efektywny.

Znikające ego pozwala teraz ujawnić się tym rozwiązaniom w naszym życiu i manifestować w postaci materialnej.

Na poziomie obfitości możliwe jest postrzeganie świata jako ciągu zdarzeń, spraw, które należy wypełniać bez własnego w nich udziału, jako bierny wykonawca.

Relacje międzyludzkie nie są zakłócone osobistymi preferencjami, tam gdzie potrzebne jest działanie.

To samo nastawienie (o ile można je nazwać nastawieniem, gdyż pojawia się ona niejako samoistnie) umożliwia też uczenie się siebie na tle innych ludzi i korzystanie z doświadczenia wynikającego z cudzych błędów, sami nie musimy już ich popełniać.

Im wyżej unosi się energia i świadomość człowieka, tym bardziej życie jest widziane, jako łagodny i harmonijny przebieg wydarzeń i wraz z tym rozwijają się możliwości lepszego wglądu w siebie, w swe zachowania, motywy kierujące własnymi czynami.

Możliwa jest ocena czy naprawdę to działanie jest tym, czego potrzebuję.

Coraz wyraźniejszy staje się głos wewnętrznego przewodnika, jasność własnej roli w życiu, zrozumienie harmonijność nawet najbardziej nie harmonijnych zdawałoby się w sytuacji, akceptacja zmienności ewolucji.

Te czynniki sprawiają że pojawia się poczucie ogromnego spokoju i radość, a w miejscu zobowiązań i obietnic pojawia się zrozumienie akceptacja i poczucie humoru.

czytaj dalej