BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
Przełomowe Rozmowy

Potencjalne źródła kryzysów psychologicznych

Kryzys to nasza naturalna, indywidualna reakcja na sytuację, która wydarzyła się w naszym życiu.

Jest to zarówno przeżywanie sytuacji nagłych, jak i przewlekłe narażanie się na szkodzące nam bodźce, które u niektórych osób ciągną się niezauważenie latami. (O przewlekłym stresie pisałam w tym artykule)

Poniżej wymienię cztery główne potencjalne źródła kryzysów psychologicznych, które niezauważone i zbagatelizowane, mogą prowadzić do stanów transkryzysowych.

Kryzysy sytuacyjne

Pojawiające się w obliczu gwałtownych i nieoczekiwanych, często przypadkowych zdarzeń, których nie jesteśmy w stanie kontrolować,  ani przewidzieć.

(utrata pracy, brak oczekiwanego awansu, „pułapka kredytowa”, przeniesienie na inne stanowisko, wypalenie zawodowe, itp.)

Kryzysy egzystencjonalne

To kryzysy dotyczące wewnętrznych konfliktów związanych z celami życiowymi, odpowiedzialnością, niezależnością, poczuciem wolności, itd.

Często mają swoje źródło w pojawiających się refleksjach dot. osiągnięć życiowych. (poczucie bezsensu tego czym się zajmujemy)

Kryzysy środowiskowe

Najczęściej wywoływane są przez katastrofy naturalne lub katastrofy wywołane przez człowieka. Mogą mieć podłoże naturalne, polityczne, biologiczne, ekonomiczne.

Kryzysy rozwojowe

To wydarzenia zachodzące w toku normalnego rozwoju powodujące gwałtowną zmianę, zwrot w życiu, a tym samym silną i często gwałtowną reakcję w życiu

(urodzenie dziecka, ukończenie studiów, pierwsza praca, przełom połowy życia, itd.)

Stany transkryzysowe

To co dzieje się po wydarzeniu kryzysowym, określa czy kryzys stanie się rezerwuarem choroby przekształcającej się w stan chroniczny (przedłużający się stan kryzysu)

  • Pierwotne wydarzenie kryzysowe może zostać wyparte ze świadomości, stłumione, co pozwala osiągnąć stan tymczasowej równowagi (człowiek będzie w stanie uwierzyć, że problem został rozwiązany) ale wystąpienie nowych czynników stresujących potrafi ponownie wpędzić w stan kryzysu
  • Dodatkowo prowadzi to do rozwoju różnego rodzaju uzależnień, jako sposobów na radzenie sobie z napięciem emocjonalnym (pozorne rozładowanie ale problem i tak nie zostaje rozwikłany)

Warto sprawdzić swój stan emocjonalny przed zabraniem się do jakiejkolwiek pracy nad swoimi sprawami.

Skontaktuj się, gdy zauważasz u siebie potrzebę rozmowy. Czas gra dużą rolę.

Przełomowe Rozmowy