BADANIA, ANALIZY, ROZMOWY ZAUFANIA – Odnalezienie Energii Wewnętrznej
BADANIA, ANALIZY, ROZMOWY ZAUFANIA – Odnalezienie Energii Wewnętrznej

Sesja Zaufania i Interwencji

Sesja Zaufania trwa ok 1,5 godziny

  1. To sesja interwencyjna w przypadku sprawy pilnej i związanej z ważna decyzją, działaniem czy też blokadą.
  2. To sesja w procesie, który jest już rozpoczęty
  3. To również poufna rozmowa, gdy jest taka potrzeba bycia wysłuchanym/wysłuchaną

ZAMÓW