BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
Przełomowe Rozmowy

Spontaniczność

W badaniu Kavanaugh nad uczniami ze słabymi wynikami w nauce, 28,6% miało w profilu RSMP wyraźnie niższe wskaźniki  pod względem pragnienia porządku.

Słaba potrzeba porządku skłania uczniów do spontaniczności i niezorganizowania.

 • Młodzi ludzie spontaniczni mogą uzyskiwać wyniki w nauce nieadekwatne do możliwości, ponieważ zajmują się zbyt wieloma rzeczami naraz.
 • Nie kończą tego, co zaczęli,
 • Podejmują nowe zadania, zanim skończyli poprzednie,
 • Często utrudnia im odnoszenie sukcesów także i to, że nie zwracają uwagi na szczegóły,
 • Niczego nie planują i nie organizują
 • Niektórzy nauczyciele dają im ze oceny za niedbałość
 • Rodzice gonią do porządków

Uczenie takich ludzi porządków i organizacji zwykle nie pomaga, lub pomaga na krótko, gdyż są niezorganizowani z wnętrza siebie, nie zaś z braku zdolności.

Ponieważ cenią sobie możliwość dostosowywania się do bieżącej sytuacji, nie potrzebują planów.

 • Uczniowie o słabej potrzebie porządku bywają kreatywni.
 • Chociaż niektórzy nauczyciele doceniają kreatywność, to w wielu szkołach się ją tępi.
 • Wielu nauczycieli ma dużą potrzebę porządku i skłonność do odrzucania nowych kreatywnych idei, jako dziwnych i niejasnych.
 • Takich uczniów można by uczyć, by koncentrowali się na jednym zadaniu naraz.
 • Sprawdza się też dla nich wiedza, jak postrzegają ich inni ludzie. Niektórzy młodzi ludzie sądzą czasem bowiem, że imponują innym tym, że mają wiele projektów naraz, podczas gdy zarówno inni ludzie, nauczyciele, czy też rodzice, sądzą, że są bałaganiarscy i rozproszeni.
 • Warto wykorzystać ich możliwości i nie ograniczać, gdyż blokowanie kreatywności odbija się bardzo na poczuciu wiary w siebie i swoje możliwości, co jest kluczowe na ich etapie dorastania.

Czytaj o 6 przyczynach nieadekwatnych osiągnięć młodych ludzi

Zapytaj o konsultacje