BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym

Koncepcja Środków i Celów ostatecznych

Co napędza ludzi do ich zachowań i powoduje, że piszą, pływają, walczą, kłócą się i nie proszą o pomoc?

Co sprawia, że nie chcą zwyciężać, mieć ambicji, władzy, czy niezależności?

Arystoteles podzielił kiedyś ludzkie Motywy na Środki i Cele.

  • Środki to te rzeczy, do których dążymy, aby osiągnąć coś innego,
  • Cele cenimy i pragniemy dla nich samych.

Na przykład, gdy ktoś pływa dla przyjemności, to pływanie jest celem samym w sobie. Kiedy natomiast pływak bierze udział w zawodach, pływanie staje się etapem pośrednim na drodze do celu, jakim jest zwycięstwo w zwodach.

Aby zrozumieć, dlaczego ludzie pływają dla przyjemności, warto zbadać ich pragnienie na przykład aktywności fizycznej lub kontaktów społecznych, czy też bycia w samotności w kontakcie z wodą.

Aby zrozumieć, dlaczego ludzie biorą udział w zawodach pływackich, warto zbadać ich motyw rywalizacji, który należy do kategorii rewanżu.

Arystoteles zauważył, że środki są etapem pośrednim na drodze do celu, cele zaś są etapem ostatecznym (sensem, wartością).

Każde z 16 pragnień może być tak samo środkiem, jak i celem w zależności od tego, co kieruje naszym zachowaniem.

16 pragnień może funkcjonować jako cele, ponieważ każdego z nich możemy użyć, jako szczebla na drabinie prowadzącej ku jakiemuś innemu celowi.

Na przykład w przypadku sukcesu – celem/wartością samą w sobie, może być władza, a w przypadku gromadzenia dóbr materialnych, władza może być tylko środkiem a samo gromadzenie wartością/celem ostatecznym.

Z koncepcji ostatecznych celów wynikają bardzo duże różnice w znalezieniu przyczyn ludzkich motywów zachowań.

Przykładem może być praca artystów, malarzy, pisarzy, muzyków, którzy tworzą dla samego tworzenia oraz tych, którzy tworzą z innych powodów, na przykład dla kogoś, dla pieniędzy, czy dla sławy lub prestiżu lub bycia w samotności.

Przykładem mogą być też brutalne zachowania młodzieży wobec siebie które często interpretowane są jako zemsta, lub skutki traum z dzieciństwa. Okazuje się, że właśnie rewanż może być wartością samą w sobie a potrzeba zemsty staje się wtedy zabawą i radością dla niedojrzałych umysłów.

Znajomość motywów wewnętrznych zachowań ludzkich jest często wielką zagadką i tajemnicą, lecz znalezienie klucza do siebie, pomoże przybliżyć się do innych i choć trochę nie zgadywać, dlaczego robią to, co robią i co nimi kieruje.

Domyślanie się i zgadywanie jest bowiem często obarczone bardzo dużym błędem i po rodzącym się oczekiwaniu, często czeka rozczarowanie i frustracja.

#PoznajSiebie