honor

1 posta

Oblicza Moralności

Honor/Pryncypialność to pragnienie, by postępować moralnie. Zaspokojenie tego pragnienia powoduje poczucie lojalności, podczas, gdy niezaspokojenie powoduje poczucie winy i wstydu. Honor dotyczy przede wszystkim przestrzegania tradycyjnych reguł zachowania. Honor motywuje nas do lojalności wobec rodziców i rodu. Sprawia, że jesteśmy dumni ze swojego dziedzictwa etnicznego. Skłania nas do tego, by […]