moralność

2 postów

Przełomowe Rozmowy

Oportunistyczni uczniowie

Co może oznaczać i czym skutkować niższe niż przeciętne poczucie honoru u uczniów w badaniu RSMP? W badaniu Kavanaugh, 42,9% spośród słabych uczniów, miało wyraźnie niższy, niż przeciętna, wskaźnik pragnienia honoru, moralności i zasad. Mają własne zasady, które często zmieniają dla doraźnych korzyści Oportunizm, oportunista są pojęciami z gruntu pejoratywnymi, nazywającymi […]

Oblicza Moralności

Honor/Pryncypialność to pragnienie, by postępować moralnie. Zaspokojenie tego pragnienia powoduje poczucie lojalności, podczas, gdy niezaspokojenie powoduje poczucie winy i wstydu. Honor dotyczy przede wszystkim przestrzegania tradycyjnych reguł zachowania. Honor motywuje nas do lojalności wobec rodziców i rodu. Sprawia, że jesteśmy dumni ze swojego dziedzictwa etnicznego. Skłania nas do tego, by […]