motywacja

4 postów

Ślepa władza

Ślepe Plamki Władzy

Sądzenie po sobie i ślepe plamki władzy „Ta sama różnica uczuć i gnuśność wyobraźni, tłumaczy zauważony często fakt, że połowa ludzkości przeżywa swoje życie zdumiewając się dążeniami drugiej połowy, jako że nie są w stanie ani odczuć, ani wyobrazić sobie przyjemności czerpanych ze źródeł innych niż własne, uważają resztę świata […]

oblicza władzy

Oblicza WŁADZY

WŁADZA – potrzeba wywierania wpływu Wszyscy w pewnym stopniu pragniemy mieć władzę, która jest bezpośrednio związana z wywieraniem wpływu, czyli narzucaniem swojej woli innym albo otoczeniu. Władza rodzi potrzebę dominacji i kompetencji, skłania do wysiłków związanych z podejmowaniem wyzwań, realizacji ambicji, dążeniem do doskonałości. Pragnienie władzy to jeden z 16 […]

OBLICZA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH

KONTAKT SPOŁECZNY to uniwersalne pragnienie obracania się w towarzystwie ludzi podobnych do siebie. Podstawowe pragnienie kontaktu społecznego tworzy z kolei psychologiczną potrzebę przyjaźni. Zaspokojenie tego pragnienia daje przyjemność i poczucie przynależności, podczas gdy niezaspokojenie, budzi poczucie osamotnienia. Wszyscy, choć w różnym stopniu, w zależności od charakteru, poszukujemy towarzystwa. Jeśli stwierdzamy, […]