Motywatory

6 postów

Oblicza AKCEPTACJI

Potrzeba Akceptacji to jedno z 16 Powszechnych Pragnień – by nie być krytykowanym i odrzuconym, lecz by być Uznanym za to, Kim Jesteśmy. Każdy z nas w innym stopniu potrzebuje Akceptacji i Uznania ❓Czy znamy Siebie? Czy znamy innych wokoło nas? ❓Skąd wiemy, jakiego Uznania potrzebujemy? –  Akceptacji ze strony […]

Ślepa władza

Ślepe Plamki Władzy

Sądzenie po sobie i ślepe plamki władzy „Ta sama różnica uczuć i gnuśność wyobraźni, tłumaczy zauważony często fakt, że połowa ludzkości przeżywa swoje życie zdumiewając się dążeniami drugiej połowy, jako że nie są w stanie ani odczuć, ani wyobrazić sobie przyjemności czerpanych ze źródeł innych niż własne, uważają resztę świata […]

oblicza władzy

Oblicza WŁADZY

WŁADZA – potrzeba wywierania wpływu Wszyscy w pewnym stopniu pragniemy mieć władzę, która jest bezpośrednio związana z wywieraniem wpływu, czyli narzucaniem swojej woli innym albo otoczeniu. Władza rodzi potrzebę dominacji i kompetencji, skłania do wysiłków związanych z podejmowaniem wyzwań, realizacji ambicji, dążeniem do doskonałości. Pragnienie władzy to jeden z 16 […]

Dwa Światy Spokoju

RÓŻNICE W POSTRZEGANIU SIEBIE I INNYCH Zarówno osobom o niskiej wartości motywatora SPOKÓJ, bardzo trudno porozumieć się z osobami o wysokiej wartości tego motywatora, jak i odwrotnie. Sądzenie po sobie to naturalna skłonność do przekonania, że nasze wartości są najlepsze, nie tylko dla nas, ale potencjalnie dla wszystkich. Kiedy ludzie odkrywają, […]

spokój

OBLICZA SPOKOJU

OBLICZA SPOKOJU Spokój definiuje się, jako taki stan psychiczny, kiedy nikt nam nie przeszkadza i nie niepokoi, albo jako brak niepokoju, stresu i lęku. U jego podłoża leży zwierzęcy instynkt unikania zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa. To, jak bardzo pragniemy spokoju, zależy od tego, jak ważne jest dla nas życie wolne […]

OBLICZA NIEZALEŻNOŚCI

NIEZALEŻNOŚĆ i pragnienie samodzielności leżą u źródeł poczucia wolności. U jego korzeni tkwi instynkt, który nakazuje zwierzętom opuścić rodzinne gniazdo i rozpocząć samodzielne życie. W przypadku ludzi, dążenie do niezależności skłania młodych ludzi do opuszczenia domu rodziców i zamieszkania na swoim. Pragnienie to skłania nas do indywidualizmu i wyróżniania się, […]