niezależność

2 postów

niezaleznosc

Pułapki Niezależności

Ponieważ niezależność to jedno z podstawowych pragnień, niektórzy ludzie są z natury skłonni do niechęci wobec tych, którzy chcą im pomóc.  Niektórzy ludzie z kolei, pragną pomocy w każdej prawie sytuacji, wydając się być absolutnie zależnymi od innych. Oferujący pomoc mogą mieć jak najlepsze intencje, działają jednak wbrew czyjemuś pragnieniu […]

OBLICZA NIEZALEŻNOŚCI

NIEZALEŻNOŚĆ i pragnienie samodzielności leżą u źródeł poczucia wolności. U jego korzeni tkwi instynkt, który nakazuje zwierzętom opuścić rodzinne gniazdo i rozpocząć samodzielne życie. W przypadku ludzi, dążenie do niezależności skłania młodych ludzi do opuszczenia domu rodziców i zamieszkania na swoim. Pragnienie to skłania nas do indywidualizmu i wyróżniania się, […]