osamotnienie

1 posta

Wolność i Samotność

Często tak jest, że gdy w życiu nie ma kogoś ważnego, możemy czuć się osamotnieni lub … cieszyć się wolnością. Gdy nie znajdujemy bowiem wsparcia głęboko odczuwanych prawd własnych ze strony innych, możemy czuć się osamotnieni lub zgorzkniali. Możemy też cieszyć się z faktu, że nasza wizja jest tak silna, […]