spontaniczność

1 posta

Przełomowe Rozmowy

Spontaniczność

W badaniu Kavanaugh nad uczniami ze słabymi wynikami w nauce, 28,6% miało w profilu RSMP wyraźnie niższe wskaźniki  pod względem pragnienia porządku. Słaba potrzeba porządku skłania uczniów do spontaniczności i niezorganizowania. Młodzi ludzie spontaniczni mogą uzyskiwać wyniki w nauce nieadekwatne do możliwości, ponieważ zajmują się zbyt wieloma rzeczami naraz. Nie […]