status

1 posta

Oblicza STATUSU

„Pragnienie Statusu, to pragnienie osiągnięcia pozycji społecznej wynikającej z zamożności, tytułu, klasy społecznej, albo wysokiego urodzenia” S.Reiss Zaspokojenie tego pragnienia daje poczucie wysokiej własnej wartości oraz wyższości, podczas, gdy niezaspokojenie skutkuje poczuciem nieważności i niższości. Zaspokojenie podstawowego pragnienia statusu może motywować do dumy z zajmowanego stanowiska. Człowiek pyszny ( jak […]