style radzenia z kryzysem

1 posta

Przełomowe Rozmowy

3 podstawowe style radzenia sobie ze stresem w kryzysie

O ile stresowi, jaki przeżywamy w różnym natężeniu na co co dzień, nie zawsze towarzyszy kryzys emocjonalny, to kryzysowi emocjonalnemu zawsze towarzyszy stres psychologiczny Stres psychologiczny, jest stanem charakteryzującym się ciężkimi emocjami o dużym natężeniu, którym towarzyszą zmiany fizjologiczne i biochemiczne w mózgu przekraczające poziom normalnego poziomu pobudzenia dla danej […]