TALL

3 postów

Przełomowe Rozmowy

TWÓRCA CZY OFIARA a PRACA

„TWÓRCA CZY OFIARA – DWA SPOSOBY ISTNIENIA W ŚWIECIE  W konwencjonalnym ujęciu sposoby istnienia w świecie ludzi Wschodu i Zachodu są biegunowo przeciwstawne. Wschodnie podejście do życia kojarzono, ogólnie rzecz biorąc, z abdykacją woli i oddaniem się doświadczaniu wewnętrznej rzeczywistości, Drogę Zachodu kojarzono z rozwijaniem woli i zmienianiem za jej […]