umysł uniwersalny

1 posta

Po co nam aż Trzy Umysły?

Że są dwa Umysły, to jeszcze każdy się zgodzi, ale trzy? „KIEDY LUDZIE UŻYWAJĄ całego umysłu do pojmowania otaczającego ich świata i nawiązywania z nim relacji, posługują się w pewnym sensie dwoma odrębnymi umysłami. Umysł materialny jest źródłem logicznych reakcji na fizyczne aspekty otoczenia, zaś umysł uniwersalny gromadzi wrażenia dotyczące […]