wolność

2 postów

Tao przedsiębiorcy

Paradoksy – Dobre strony bycia samolubnym

Byś samolubnym, robić swoje, nie oglądać się na innych, być sobą…?  „Pamiętaj, że nie będąc samolubnym, nie staniesz się także altruistą. Jeśli nie jesteś samolubny, nie będziesz potrafił być niesamolubny. Jedynie naprawdę samolubna osoba może się zachowywać bezinteresownie. Jak rozumieć to na pozór paradoksalne stwierdzenie? Podstawową cechą osoby samolubnej jest […]

niezaleznosc

Pułapki Niezależności

Ponieważ niezależność to jedno z podstawowych pragnień, niektórzy ludzie są z natury skłonni do niechęci wobec tych, którzy chcą im pomóc.  Niektórzy ludzie z kolei, pragną pomocy w każdej prawie sytuacji, wydając się być absolutnie zależnymi od innych. Oferujący pomoc mogą mieć jak najlepsze intencje, działają jednak wbrew czyjemuś pragnieniu […]