yin

1 posta

Tao

Biegunowość yin i yang w naturze

Najbardziej uderzającym schematem w naturze jest schemat biegunowości. Biegunowość wynika z taoistycznego postrzegania kosmologicznych początków wszechświata: Przed istnieniem była idea — absolut. Chińczycy nazywają go T’ai Chi, czyli najwyższą ostatecznością. Absolut, w nagłym i nieprzemożonym pragnieniu poznania siebie, oddzielił się od nieistnienia w trakcie katastrofalnego zdarzenia, które zapoczątkowało nieskończony cykl przyczynowo-skutkowy. […]