BADANIA, ANALIZY, ROZMOWY ZAUFANIA – Odnalezienie Energii Wewnętrznej
BADANIA, ANALIZY, ROZMOWY ZAUFANIA – Odnalezienie Energii Wewnętrznej

Teleporady online i tel.

Teleporada to rozmowa online trwająca  do 45  minut

Dotyczy krótkiej porady psychologicznej związanej z psychoedukacją, krótkiego, podstawowego tematu do rozwiązania.

ZAMÓW