BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym

Transformująca Obecność

TRANSFORMUJĄCA OBECNOŚĆ to takie pokazanie się w życiu i działaniu, które tworzy możliwie najlepsze warunki, by mogła nastąpić transformacja

Transformująca obecność opiekuje się nasionkami potencjału, a to oznacza wiele rzeczy zależnie od warunków i okoliczności, ale zawsze zaczyna się od przyswojenia sobie zasad konceptów i rozumienia tego co jest i dzięki temu:

  • możemy tworzyć kulturę i środowisko, gdzie zyskuje się odwagę do eksploracji i odkrywania
  • gdzie czujemy się bezpiecznie by  eksperymentować nawet, jeśli nie osiągamy rezultatów, które mieliśmy nadzieję osiągnąć
  • możemy tworzyć środowisko sprzyjające otwartości i szczerości, środowisko gdzie szanuj się człowieka
  • możemy inspirować i wzmacniać ludzi wokół siebie by żyli wykorzystując swój największy potencjał

Podejście transformującej obecności otwiera i poszerza fundamentalne sposoby myślenia, rozumowania i postrzegania.

Jeśli pomożesz ludziom wokoło siebie rozwijać nowe sposoby myślenia, wtedy to co myślą, będzie się poszerzało i ewoluowało.

Te nowe sposoby myślenia włączają zaangażowanie umysłu intuicyjnego i naszej potężnej, opartej na sercu inteligencji. W transformującej obecności nazywa się to Pełnią Myślenia i Pełnią Bycia.

  • Pełnia myślenia angażuje intelekt i intuicję w dynamicznym i potężnym partnerstwie.
  • Pełnia bycia natomiast przenosi to partnerstwo jeszcze dalej i powoduje że niezwykła technologia ludzkiej energii staje się dla nas dostępna poprzez nasze ciało.

Teraz przyszedł czas na fundamentalną zmianę naszego podejścia do życia.

Na poziomie świadomości masowej jesteśmy uwarunkowani aby angażować się w życie przede wszystkim z poziomu głowy i tylko czasami angażować serce.

Teraz jest czas by to odwrócić, czas zacząć najpierw od serca, aby zebrało informacje i dostrzegło szerszy kontekst, a następnie wprowadzić intelekt do zrobienia tego, co robi najlepiej – organizowania, ustalania strategii i podejmowania skutecznego działania, opartego na obrazie płynącym serca.

Jest to w istocie podstawowy zestaw umiejętności na którym zbudowana jest transformująca obecność. Potrzebujemy jednak sposobów, aby mówić o tym tak, by ludzie mogli to zrozumieć i od razu chcieli stosować w codziennym życiu i pracy.

Mówienie wprost „musisz otworzyć swoje serce” może być postrzegane przez jako nazbyt uproszczone  i oderwany od rzeczywistości i może być interpretowane jako miłe i ciepłe podejście bez głębszej treści, może wręcz sprawiać wrażenie, że zaprzeczamy temu, co się dzieje i nie dostrzegamy ogromu zjawisk, które mają właśnie miejsce – jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ na poziomie masowej świadomości, dopiero zaczynamy dostrzegać ogromną moc inteligencji serca i wszystkiego co jest dostępne dla nas, bo przez wielką technologię ludzkiej energii, dla wielu osób, jest to jednak nadal całkowicie nowe terytorium.

Jeśli chcemy sprawnie poruszać się w dzisiejszym świecie, zamiast wpadać w jego pułapkę, potrzebujemy narzędzi i umiejętności, aby móc uzyskać dostęp do potęgi serca i do transformacji świadomości, percepcji i zrozumienia

Transformująca obecność to zestaw umiejętności narzędzi, które wspierają wewnętrzne zdolności percepcji i świadomości zrozumienia i poruszania się w złożoności oraz podejmowania skutecznych i zrównoważonych działań.

Transformująca obecność to w rzeczywistości nowe przywództwo i technologia świadomego życia. Noblista i fizyk Max Planck powiedział „kiedy zmienisz sposób, w jaki patrzysz na rzeczy, rzeczy, na które patrzysz, zmienią się”

Nasze zadanie poprzez transformujące obecność nie polega na tym by zmieniać to, co ludzie myślą, lecz poszerzyć ich sposób myślenia, zapewniając im narzędzia i umiejętności, które przekształcają ich zrozumienie, świadomość i percepcję, a ostatecznie poszerzają ich pogląd na świat.

Podstawową zmianą, jaką od teraz możemy wnieść do sposobu myślenia ludzi, jest zaangażowanie świadomości i inteligencji zakorzenionej w sercu.

Kiedy serce pokazuje nam większy obraz, nasze postrzeganie i rozumienie tego, co się dzieje rozszerza się, a kiedy nasza percepcja i rozumienie się poszerzają, zaczynamy wyczuwać kolejne kroki.

Serce i umysł pracują, aby tworzyć strategie i przejść do działania. System technologii ludzkiej energii zaczyna działać, a my mamy o wiele większe szanse na stworzenie całościowej, godnej i zrównoważonej przyszłości.

Transformująca obecność jest podejściem wspierającym, przywódczym, coachingowym, którego czas właśnie nadszedł – jest sposobem życia, kierowania i służenia innym w taki sposób, by wpływać na rzeczywistość i tworzyć świat który działa dla wszystkich.

poprzednio – O Transformacji

poprzednio – O Obecności 

 

przykład filmowy

 

Transformująca Obecność  podążąjąc za Alan Seale