BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym

Wywieranie Subtelnego Wpływu

Subtelna władza szczególnie odpowiada psychice tych, którzy są rządzeni.

  • Kiedy przywódcy są zbyt dominujący i ingerują w życie podległych im osób, władza ulega wynaturzeniu.
  • Jednak gdy stoją z boku i definiują cele w sposób pośredni — za pomocą ostrożnie sformułowanych, budzących zaufanie poleceń — ludzie odczuwają zadowolenie z pracy i stają się bardziej produktywni.
  • Dzięki nieingerowaniu światli przywódcy zachowują dyskrecję.
  • Im bardziej ukrywają swoją moc, tym skuteczniej mogą jej używać.
  • Światli przywódcy są bezstronni, świadomi i kierują się intuicją.
  • Ich wpływy i moc wynikają z tego, że postępują jak przewodnicy, a nie jak władcy.
  • W efekcie źródłem ich mocy staje się poczucie samodzielności podwładnych.

WYWIERANIE SUBTELNEGO WPŁYWU
Najlepszym przywódcą jest ten,
którego istnienia ludzie nawet nie zauważają;
Drugim ten, którego kochają i szanują;
Trzecim jest przywódca, którego się boją;
Ostatnim ten, którym gardzą i któremu się przeciwstawiają.
Gdy brakuje ci wiary,
Nikt nie będzie ci wierny.
Światli przywódcy trzymają się na uboczu i oszczędzają słowa.
Kiedy spełnią swą powinność i wykonają swe zadanie,
Ludzie mówią: „Sami to osiągnęliśmy”.

Według Tao Mocy R.L.Wing