Ambicja

1 posta

Przełomowe Rozmowy

Czy brak ambicji istnieje?

Niskie wskaźniki pod względem pragnienia władzy wskazują na ambicję niższą niż przeciętną. Nieambitni młodzi ludzie, uczniowie, studenci są postrzegani, jako niefrasobliwi lub niezdecydowani oraz, jako ci, którym brakuje siły woli. Czy tak jednak jest? Otóż brak ambicji (w standardowym zrozumieniu tego słowa o poczuciu wywierania wpływu), nie jest związany z […]