BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym

To Naturalne, że … z przyjemności możemy chcieć przejść do zwycięstwa

Z chwilą gdy człowiek przestanie być uzależniony od swoich własnych potrzeb, gdy zamiast biernie im ulegać, będzie mógł dokonywać wyboru między nimi, funkcjonowanie na drugim poziomie świadomości zacznie się dopełniać i przejście na trzeci poziom świadomości, jest lekkie i naturalne.

Dominujące zachowania poprzednich dwóch poziomów egzystencji – czyli bezpieczeństwo i przyjemności –

mogą nadal być kultywowane, lecz teraz przynosić będą satysfakcję i spełnienie – lecz może nie do końca?

Poczucie niedostatku materialnego pierwszego poziomu zostało już usunięte, poczucie niedoboru przyjemności drugiego poziomu też nie doprowadziło do uzyskania spełnienia, świadomość zmienia więc kierunek poszukiwań i teraz jej obiektem będzie ZWYCIĘSTWO.

cdn.