Idealizm

1 posta

Oblicza IDEALIZMU

Idealizm to pragnienie by zmieniać świat na lepsze. Zaspokojenie tego pragnienia budzi uczucie empatii, podczas gdy niezaspokojenie jest źródłem wzburzenia z powodu niesprawiedliwości społecznych. Pragnienie to skłania ludzi do angażowania się w sprawy społeczne, do zwracania uwagi na bieżące wydarzenia oraz do działalności dobroczynnej. Idealizm sprawia, że człowieczeństwo staje się […]