BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym

Na pozór żyjemy w trójwymiarowym świecie formy…

Temat Formy i Treści był zwieńczeniem trzeciego kroku (z dwunastu), dotyczącego życiowych Przełomów.

  • Na warsztacie online, poruszaliśmy połączenie spraw niewidzialnych – energetycznych, z widzialnymi – materialnymi namacalnymi rezultatami w naszym życiu,
  • Rozważaliśmy zarówno umysłowe, konkretne refleksje, jak i uczuciowe, emocjonalne wpływy zewnętrzne oraz wewnętrzne.
  • Wnioskiem, podsumowaniem, może być poniższy tekst:

Na pozór żyjemy w trójwymiarowym świecie formy… Niektóre formy wydają się być solidne i namacalne – np.  budynek, drzewo… a niektóre mniej – np. sytuacje życiowe, związek, rodzina.

Ale to, co faktycznie Tworzy rodzinę, partnerstwo, sytuację, firmę, kraj, a nawet Świat, to cechy, przekonania, światopoglądy, instynkty, uczucia, emocje, styl życia, idee, koncepcje…

Dzięki fizyce kwantowej rozumiemy, że każda z tych form, czy to materialnych, czy niematerialnych, jest na najbardziej podstawowym poziomie energią, która wibruje z określoną częstotliwością i jest zorganizowana w określony wzór.

Energia w swej najczystszej postaci jest neutralna. To, co nadaje jej określoną jakość, to nasz sposób angażowania się oraz to, jak tej energii używamy.

Fizyka kwantowa pokazuje, że Energia może organizować się w formy stałe, trójwymiarowe – cząstkowe lub może przybierać formę falową.

Wszystkie widoczne materialne „rzeczy” istnieją zarówno w formie cząstkowej, jak i falowej. Mamy więc np. idee, koncepcje – które są „falowe” oraz ich materialne reprezentacje w postaci konkretnych projektów i wyników.

Co jest pierwsze?  Forma podąża za Energią. Dlatego najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na trwałą zmianę jest przekształcenie Energii, która tworzy Formę.

 

w podążaniu za podejściem „Transformująca Obecność” Alan Seale