BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym

Paradoks Mocy z braku potrzeb materialnych – według TAO

MOC Z BRAKU POTRZEB

„Czy droższe jest ci twe imię, czy ciało?
Czy bardziej cenisz swe ciało, czy majątek?
Czy bardziej bolesna jest dla ciebie strata, czy korzyść?
Przesadna miłość do rzeczy zbyt wiele kosztuje.
Kto zgromadzi nadmierną ilość dóbr, poniesie ciężką stratę.
Kto wie, kiedy ma dość, uchroni się przed hańbą.
Kto wie, kiedy przestać, uniknie zagrożeń.
Tylko w ten sposób można trwać w czasie.

W ujęciu taoistycznym, osoby przykładające wagę do dóbr materialnych oraz identyfikujące się z posiadanymi rzeczami, nie mają innego celu we wszechświecie, niż przemieszczanie materii z miejsca na miejsce i reprodukowanie form życia obdarzonych potencjałem rozwoju intelektualnego.

Ludzie skoncentrowani na gromadzeniu dóbr nie mogą się rozwijać intelektualnie, ponieważ ich  przywiązanie do materii ćwiczy umysł w postrzeganiu rzeczywistości jako stałej i niezmiennej.

Takie ujęcie odpowiada raczej umieraniu niż wzrostowi, w związku z czym ci ludzie nie są w stanie pojąć ogólniejszego znaczenia rzeczywistości, wymykającego się świadomości.

Ci, którzy podążają ścieżką Tao, zdają sobie sprawę, że mają większą moc, kiedy są mobilni, nieobciążeni i niezależni. Taoista traktuje nadmiar dóbr jak balast. Pozbywa się ich, czyniąc miejsce dla ważniejszych rzeczy, które wypełniają wtedy jego życie, podobnie jak powietrze wypełniające próżnię.

Co najważniejsze, zdolność ograniczania własnych potrzeb i obojętnego traktowania rzeczy materialnych zbliża światłego człowieka do niego samego i nieustannie rozwijającej się przed nim rzeczywistości, dając mu przewagę nad innymi ludźmi”

 

TAO mocy R.L Wing