BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym

Paradoks Trzech Umysłów w filozofii taoistycznej

Że są dwa Umysły, to jeszcze każdy się zgodzi, ale trzy?

„KIEDY LUDZIE UŻYWAJĄ całego umysłu do pojmowania otaczającego ich świata i nawiązywania z nim relacji, posługują się w pewnym sensie dwoma odrębnymi umysłami.

Umysł materialny jest źródłem logicznych reakcji na fizyczne aspekty otoczenia, zaś umysł uniwersalny gromadzi wrażenia dotyczące zarówno rzeczywistości fizycznej, jak i niefizycznej, a także odpowiednio na nie reaguje.

Faktem jest, że wszyscy doświadczamy rzeczywistości i gromadzimy informacje za pomocą obydwu umysłów jednocześnie, ale nie wszyscy korzystamy z zalet rozszerzonej w ten sposób świadomości.

Umysł materialny skupia się na płaszczyźnie rzeczywistości fizycznej. Tworzą ją informacje odbierane za pomocą zmysłów fizycznych — wzroku, słuchu i dotyku. Dane te są przetwarzane w ograniczony, analityczny sposób, z wykorzystaniem języka słów i liczb, narzucającego sztywną logikę rozumowania. Niektórzy z nas przez całe życie opierają wszystkie swoje doświadczenia na informacjach pochodzących z tej właśnie płaszczyzny, ale jest to świat bardziej odpowiedni dla maszyn niż dla ludzi.

Umysł uniwersalny także działa na płaszczyźnie rzeczywistości fizycznej, ale dostrzega również rzeczywistość niematerialną, która obejmuje informacje rejestrowane za pomocą drugiego zestawu zmysłów, w tym instynktu i intuicji. Są one przetwarzane przez umysł w sposób uniwersalny i otwarty, z wykorzystaniem języka modeli i schematów, w celu dogłębnego zrozumienia świata.”

TRZY ASPEKTY w NAS 
Nauczono nas wierzyć, że to nasz Fizyczny umysł dowodzi, że ma kontrolować, wymyślać i planować.

Trzy aspekty

Umysł ten jednak nie jest zaprojektowany, aby zrozumieć, co się stanie. On postrzega, jak coś się już WYDARZYŁO, postrzega rezultat odebranej przez Fizyczny mózg idei z myśli, która przyszła z Umysłu wyższego.
Umysł wyższy, to ta część naszej istoty, która ma możliwość widzieć szerzej, wiedzieć, jak coś się wydarzy.

Wyższe Ja – tworzy
Mózg Fizyczny – odbiera
Fizyczny umysł – postrzega

Rozumiejąc tę zależność, możemy zwolnić z części zadań swój Fizyczny Umysł.
Gdy tego nie zrobimy, może być on przeciążony i utknąć w pętli przetwarzania informacji i interpretacji.

To, co się wydarzyło nie musi być tym, co się wydarzy, jak postrzega umysł fizyczny.
Czujemy często zapętlenie, przeciążenie bagażem interpretacji i myślimy, że myślimy, a wykonujemy pracę Wyższego Ja.
To umysł wyższy – Wyższe Ja widzi obraz całości, bo ma szerszą perspektywę.
Zachowanie harmonii, równowagi między naszymi trzema aspektami spowoduje, że nasze działania znacznie przyspieszą, będziemy bardziej doenergetyzowani i wolniejsi od dźwigania obciążeń.
To właśnie nazywa się poddaniem, odpuszczeniem martwienia się i analizowania i wymyślania ponad miarę.

Celem filozofii taoistycznej jest połączenie  umysłów w sprawnie funkcjonującą całość. Dla nas, ludzi Zachodu, nie może być lepszego momentu, staliśmy się bowiem predysponowani do przyswajania informacji pochodzących tylko z płaszczyzny fizycznej.

To prawda, że rzeczywistość fizyczną można dotknąć, usłyszeć i zobaczyć — dlatego właśnie jest realna. Kiedy wywieramy na nią wpływ, zmienia się. Jest to źródłem zadowolenia i intelektualnego bezpieczeństwa. Jednak w tym miejscu napotykamy najważniejszy paradoks filozofii taoistycznej:

Kiedy ludzie myślą wyłącznie na płaszczyźnie fizycznej i nie starają się dostrzec rzeczywistości niefizycznej — nie pielęgnują intuicji, nie zdobywają intuicyjnej wiedzy o funkcjonowaniu wszechświata i nie pogłębiają jej z myślą o rozwijaniu samych siebie i społeczeństwa — ich życie nie ma prawdziwego znaczenia w kategoriach rzeczywistości fizycznej.

Dzieje się tak dlatego, że praca wykonywana na płaszczyźnie niefizycznej jest ściślej związana z funkcjonowaniem wszechświata, przez co ma większy wpływ na kształt rzeczywistości fizycznej.

  • Nasze wewnętrzne działania wpływają na wszechświat i powodują jego ewolucję, która pociąga za sobą ewolucję naszej rzeczywistości. Im głębiej docieramy, tym bardziej uderzające są zmiany na płaszczyźnie fizycznej i tym szybciej zachodzi ewolucja gatunku jako całości.
  • Z drugiej strony nasze wysiłki podejmowane na fizycznej powierzchni tej drobnej skały, zawieszonej gdzieś na krańcach wszechświata, są nie tylko nieistotne, ale także beznadziejnie uwikłane w łańcuch przyczyn i skutków, akcji i reakcji.

Faktem jest, że każdy z nas wie znacznie więcej o rzeczywistości — przeszłej, obecnej i przyszłej — niż jest w stanie racjonalnie zrozumieć i wyrazić.

Niezależnie od tego, czy pracujemy nad naszym wewnętrznym rozwojem, wszyscy przyswajamy za pośrednictwem umysłu intuicyjnego najgłębsze prawdy dotyczące naszego świata i przeznaczenia. Musimy czynić je użytecznymi, wydobywając na powierzchnię za pomocą logicznego umysłu analitycznego. W ten sposób przebiega współpraca umysłowa wewnątrz nas samych.

Zaczynamy od wewnątrz, aby zmienić zewnętrze fizyczne. Zarówno w drobnych, jak i ważnych i wielkich sprawach biznesowych. Indywidualne zmiany wewnętrzne wpływają na całość zespołu, wyniki finansowe w firmie, na współpracę partnerską i klientów. Warto sprawdzić i zacząć.

Co to znaczy, zacząć od wewnątrz siebie? Jak? Zapytaj

Czytaj dalszy ciąg o transformacji

z inspiracji R.L.Wing Tao Mocy