Akceptacja

3 postów

Wysoka potrzeba Uznania

Wysokie wyniki, pod względem pragnienia akceptacji i uznania, uzyskiwane w badaniu poziomu wewnętrznych motywatorów RSMP u uczniów, mogą wskazywać na ponadprzeciętny strach przed porażką i ich niską pewność siebie. Często są to bardzo zdolni uczniowie, którzy nie są po prostu zauważeni, docenieni za swój indywidualizm. Tego rodzaju uczniowie boja się, […]

Oblicza AKCEPTACJI

Potrzeba Akceptacji to jedno z 16 Powszechnych Pragnień – by nie być krytykowanym i odrzuconym, lecz by być Uznanym za to, Kim Jesteśmy. Każdy z nas w innym stopniu potrzebuje Akceptacji i Uznania ❓Czy znamy Siebie? Czy znamy innych wokoło nas? ❓Skąd wiemy, jakiego Uznania potrzebujemy? –  Akceptacji ze strony […]