coaching kryzysowy

1 posta

Przełomowe Rozmowy

Czym jest Coaching Kryzysowy

Coaching Kryzysowy (ang. Crisis Coaching), jest autorską metodą IPTK wykorzystywaną do pracy z osobami w lekkim i średnim kryzysie. Nazwa wzięła się z połączenia dwóch modeli pracy. Pierwszy, zaczerpnięty został z interwencji kryzysowej, dzięki czemu możliwe jest skuteczne oddziaływanie na osobę znajdującą się w lekkim i średnim kryzysie psychologicznym. Drugi model […]