motywy

2 postów

Od Motywów do Zachowania

Aby zrozumieć, dlaczego poznanie motywatorów może być dla nas ważne i w jaki sposób Reiss Motivation Profile – RMP® – odróżnia się od innych narzędzi badających ludzkie motywacje, może być bardzo pomocne posłużenie się metaforą cebuli, która ma wiele warstw. Zewnętrzna warstwa, która jest bardzo widoczna, symbolizuje widoczne zachowania. Poniżej […]