rozwój pokryzysowy

1 posta

Przełomowe Rozmowy

Warunki rozwoju pokryzysowego

Jakie warunki muszą być spełnione by kryzys stał się źródłem pozytywnej zmiany i i rozwoju? Jak pisałam w poprzedniej części,  nie każdy i nie zawsze może doświadczyć wzrostu pokryzysowego. Wyróżnia się dwie grupy czynników (zewnętrzne i wewnętrzne) warunkujących występowanie pozytywnych zmian pokryzysowych I. Czynniki zewnętrzne (sytuacyjne) dotyczące samego wydarzenia kryzysowego […]