BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o ODKRYWANIU SIEBIE w Relacjach, w Świecie i w Życiu na Przełomach
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o ODKRYWANIU SIEBIE w Relacjach, w Świecie i w Życiu na Przełomach

Uczucia jako Klucz do Życia na Przełomach

Uczucia to Klucz do Życia, a na przełomach życiowych rozmawiamy głównie o uczuciach. Całkiem naturalnym pytaniem jest więc „Jak się czujesz?”

Jak się czuję?  No właśnie, a co to oznacza?

Uczucia są są wewnątrz nas zawsze… dopóki żyjemy. Czym są?

  • Są zlepkiem uwewnętrznionych emocji połączonych z myślami, które im towarzyszyły,
  • są bardzo indywidualnymi skojarzeniami obrazów, sytuacji,  emocji i myśli, które mamy w nas i są wokoło nas,
  • są ulotną energią, której nie widać a jednak gromadzi się w nas, przepływa i wypełnia całą naszą Istotę,
  • są połączeniem naszego Świata wewnętrznego (mikro) z zewnętrznym (makro)
  • są przestrzenią różnych połączeń przekonań, wartości naszych osobistych z tymi, które przenikają ze Świata
  • są najcenniejszą wartością, darem i informacją o nas samych dla nas samych, często niewidoczną, zanim jej sobie nie uświadomimy,
  • są budulcem naszej tożsamości, która w ciągu życia cały czas się tworzy, w różnych procesach i relacjach życia.
  • mieszkają w ośrodku serca, elektromagnetycznym centrum człowieka,
  • są w nas te stare oraz całkiem nowe, które na co dzień do siebie bierzemy… z nowych i starych emocji, myśli, doświadczeń…

Sami mamy w sobie i wokoło siebie „klucz do życia”. To bardzo budujące, prawda?

Jakie mam teraz w sobie uczucie, które mi towarzyszy?

ciąg dalszy nastąpi.