BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym

Siódmy Ośrodek Świadomości – DOZNANIA INDYWIDUALNE

Proces poznawania siebie zmierza w kierunku poznania swojej unikalności w niepowtarzalności i niepodlegania żadnym uniwersalnym wyznacznikom.

7 ośrodek egzystencji to stan niepodlegający opisom na poziomie słowa.

Dotarcie do tego współistnienia w świecie, znajduje się poza możliwościami jakiejkolwiek oceny ludzi, którzy nie są na tym poziomie, podobnie jak i we wcześniejszych fazach rozwoju.

Świadomość na poziomie 7 środka, sama staje się świętą księgą, nie potrzebujesz żadnych autorytetów i żadnych podpór dla swojego rozkwitu.

Proces ten dzieje się samoistnie, cechy istnienia na tym poziomie energii, dostępne są bezpośrednio temu, kto go dostąpił. Wcześniejsze informowanie o nich, może być tylko przeszkodą dla poszukujących, dlatego wspomnę tu tylko o jednej głównej funkcji człowieka żyjącego w sferze doznania indywidualnego:

Jest nią totalna indywidualność w postaci bardzo konkretnego i bardzo charakterystycznego obrazu życia.

Przykładem takiej krystalizacji są mistrzowie Tao, Zen i innych żywych praktyk wewnętrznych.

Choć zachowują się podobnie, podobnie wyglądają, jednak ich metody pracy z ludźmi, są zawsze jedyne w swoim rodzaju.

Egzystencja znajduje sobie nośniki jednej prawdy, ale sposób docierania do niej i jej wyrażania, zawsze jest indywidualny dla danego człowieka – paradoksalne stwierdzenia, głębia wyrazu, sprzeczności logiczne i ideowe, dwuznaczności, złożoność prostych rzeczy – wszystko to rozpuszcza się w tej sferze doznania indywidualnego.

Jedną z piękniejszych oznak dotarcia do tej sfery są wybuchy poczucia humoru i umiejętność korzystania z niego dla dzielenia się z istnieniem z innymi ludźmi.