BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o PRZEŁOMOWYCH ZMIANACH w Życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym

Czym jest kryzys

Czym jest KRYZYS w naszej Przestrzeni Świadomości?

To Stan, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Kilka definicji poniżej.

Kryzys najczęściej bywa ujmowany jako:
• Utrata lub zachwianie równowagi emocjonalnej i życiowej
• Zablokowanie lub brak adekwatnych zasobów do zmagania się z daną sytuacją
• Moment zwrotny, krytyczny, przełomowy w egzystencji człowieka
• Zagrożenie dotychczasowego sensu życia i systemu wartości
• Zagrożenie koncepcji Ja i tożsamości

  • Lindemann i Caplan (1944, 1964) wprowadzili pojęcie kryzysu do psychologii i psychiatrii na oznaczenie „reakcji człowieka zdrowego na trudną sytuację, której nie potrafi rozwiązać, gdyż jego umiejętności rozwiązania problemów okazały się niewystarczające”.
  • Ostre, przejściowe, rzadziej przewlekłe zaburzenie stanu równowagi psychicznej, spowodowane zagrożeniami związanymi z wydarzeniami krytycznymi osobistymi czy sytuacyjnymi
  • „Postrzeganie lub doświadczanie zdarzenia lub sytuacji jako przeszkody nie do zniesienia, której pokonanie przekracza zasoby i mechanizmy radzenia sobie z trudnościami dotkniętego nimi człowieka.”

Jeżeli osoba będąca w kryzysie nie otrzyma wsparcia,

może się to stać przyczyną poważnych zaburzeń

afektywnych, 

behawioralnych,

poznawczych,

fizjologicznych