BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o ODKRYWANIU SIEBIE w Relacjach, w Świecie i w Życiu na Przełomach
BLOG Psychologiczno – Filozoficzny o ODKRYWANIU SIEBIE w Relacjach, w Świecie i w Życiu na Przełomach

MIESIĄC MIODOWY w drodze do wolności od uzależnień

MIESIĄC MIODOWY – Pierwszy najważniejszy krok, pierwsze 30 dni do wolności od uzależnień. To najłatwiejsze a zarazem najtrudniejsze dni. I nie ma znaczenia, czy to uzależnienie od osoby, zachowania, czy używek. Mechanizm jest ten sam. A każdy z nas ma swoje przywiązania różne i wie, że odklejenie się od nich nie jest często takie proste, bo zależy od głębokości „zanurzenia” w tym uzależnieniu. Czas wyjścia z tych głębokości jest różny, zupełnie jak przy nurkowaniu, różne są i też bardzo indywidualne, zależne od kondycji i ciała danej osoby, czasy tzw. dekompresji, czyli wyrównania ciśnienia i dostosowania do tego ciała.

MIESIĄC MIODOWY To Pierwsze kroki związane z pierwszą wolnością, pierwszym byciem wolnym od czegoś, co stanowiło sens, często wielu  lat życia, co było bliskie sercu, pomagało w ciężkich chwilach, albo wzmacniało chwile radosne, a jednocześnie … doprowadziło do degradacji ciała, umysłu, serca, rodziny, pracy … i relacji.

MIESIĄC MIODOWY to pierwsze zachwycenie się wolnością i gdy mija, zupełnie jak słomiany ogień  – warto wiedzieć, że teraz dopiero zaczyna się prawdziwa podróż do Wolności, aby ten ogień nie był krótkotrwały, tylko palił się własnym wewnętrznym blaskiem  danej osoby.

MIESIĄC MIODOWY to pierwszy miesiąc  z 12 kroków Naturalnego Energetycznego Wsparcia  dla Siebie lub kogoś, kogo chcemy wesprzeć w procesie.

Uzależnienie często jest konsekwencją zbagatelizowanego i nierozpoznanego stanu kryzysu psychologicznego. Dlatego warto zbadać swój stan emocjonalny i kondycję na teraz.