Rozmowy z TAO

34 postów

Wywieranie Subtelnego Wpływu

Subtelna władza szczególnie odpowiada psychice tych, którzy są rządzeni. Kiedy przywódcy są zbyt dominujący i ingerują w życie podległych im osób, władza ulega wynaturzeniu. Jednak gdy stoją z boku i definiują cele w sposób pośredni — za pomocą ostrożnie sformułowanych, budzących zaufanie poleceń — ludzie odczuwają zadowolenie z pracy i […]

Transformacja

Czym jest TRANSFORMACJA?

Słowo Transformacja pochodzi od łacińskiego transforma oznaczającego zmianę w obrębie formy. Jest to zmiana w obrębie najbardziej fundamentalnego poziomu bycia, myślenia, postrzegania i światopoglądu. Posługując się językiem fizyki kwantowej, można by powiedzieć, że Transformacja to efekt fundamentalnej zmiany w wibracjach częstotliwości i wzorca na poziomie podstawowym. Kiedy zmiana następuje u […]

Tao przedsiębiorcy

MOC BEZINTERESOWNOŚCI

Ścieżka tych, którzy postępują w zgodzie z Tao, wydaje się sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem i powszechnymi oczekiwaniami. Światli ludzie wiedzą jednak, że cykliczne działanie Tao w końcu wysunie na pierwszy plan to, co wcześniej było ukryte. Ten naturalny cykl zmian nie napotyka oporu, dzięki czemu jest trwały. Strategia ludzi oświeconych […]

Paradoks POMAGANIA

Pomoc i pomaganie stały się łatwym kąskiem dla zaspokojenia zarówno własnych ambicji, jak i finansów. Nie chodzi o to, czy pomagać, czy nie, bo tutaj nie mam wątpliwości. TAK pomagać, lecz: Czym jest naprawdę  pomaganie? Komu tak naprawdę pomagamy? Pomagamy komuś – no właśnie… czyli co robimy dokładnie? W sprawach […]

Paradoks MOCY NIEAGRESJI

Podążając za Lao Tzu i Księgą Tao i Te: Nowo narodzone dziecię jest metaforą często spotykaną w Księdze Tao i Te. Być podobnym nowo narodzonemu dziecięciu to mieć kontakt z własną naturą i z bieżącą rzeczywistością otoczenia. Dzieci działają i reagują spontanicznie i odpowiednio do sytuacji, nie atakują i nie […]

PARADOKS sukcesu, czasu i zdrady

Jeśli nie potrafimy cieszyć się, gdy życie nie jest idealne – jesteśmy niewolnikami losu. Czy niewolnik może być szczęśliwy? Czasem nietrudno zidentyfikować biznesmana, który odnosi sukcesy: Ma częste bóle głowy Nękają go bóle mięśni i kręgosłupa Często budzi się wyczerpany Cierpi z powodu przyszłych problemów Z trudem znosi powolnych ludzi […]

ZWIĘKSZANIE NIEZALEŻNOŚCI

Przemawiając głosem wytrawnego taoisty, Lao Tzu ponagla osoby poszukujące sensu życia do wystąpienia z tłumu — do odrzucenia dogmatów i badania wszechświata z intelektualną swobodą. Aby zyskać koncentrację i wiedzę, trzeba się odciąć od wszelkich ideologii. Nośnikiem prawdy o rzeczywistości nie są słowa, lecz bezpośrednie doświadczenie. Niezależnie od tego, czy […]

paradoksy

POSŁUGIWANIE SIĘ PARADOKSEM

Paradoks ( gr – παράδοξος parádoxos – „nieoczekiwany, nieprawdopodobny, zadziwiający”) – twierdzenie logiczne prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków. Sprzeczność ta może być wynikiem błędów w sformułowaniu twierdzenia, przyjęcia błędnych założeń, a może też być sprzecznością pozorną, sprzecznością z tzw. zdrowym rozsądkiem – i o takiej sprzeczności pozornej mówi w księdze mocy, […]

PARADOKSY – Miłość jest zrodzona z pożądania

MIŁOŚĆ i POŻĄDANIE W Uczcie Platona Sokrates wypowiada takie słowa: „Człowiek, który doświadcza tajemnicy miłości, będzie miał do czynienia nie z obrazem prawdy, ale z jej istotą. Kto jest świadomy tego błogosławieństwa ludzkiej natury, nigdzie nie znajdzie większego wsparcia niż w miłości”. Wystarczy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy: to, co powszechnie […]

Tao przedsiębiorcy

Paradoksy – Dobre strony bycia samolubnym

Byś samolubnym, robić swoje, nie oglądać się na innych, być sobą…?  „Pamiętaj, że nie będąc samolubnym, nie staniesz się także altruistą. Jeśli nie jesteś samolubny, nie będziesz potrafił być niesamolubny. Jedynie naprawdę samolubna osoba może się zachowywać bezinteresownie. Jak rozumieć to na pozór paradoksalne stwierdzenie? Podstawową cechą osoby samolubnej jest […]