Rozmowy z TAO

35 postów

Wywieranie Subtelnego Wpływu

Subtelna władza szczególnie odpowiada psychice tych, którzy są rządzeni. Kiedy przywódcy są zbyt dominujący i ingerują w życie podległych im osób, władza ulega wynaturzeniu. Jednak gdy stoją z boku i definiują cele w sposób pośredni — za pomocą ostrożnie sformułowanych, budzących zaufanie poleceń — ludzie odczuwają zadowolenie z pracy i […]

Transformująca Obecność

TRANSFORMUJĄCA OBECNOŚĆ to takie pokazanie się w życiu i działaniu, które tworzy możliwie najlepsze warunki, by mogła nastąpić transformacja Transformująca obecność opiekuje się nasionkami potencjału, a to oznacza wiele rzeczy zależnie od warunków i okoliczności, ale zawsze zaczyna się od przyswojenia sobie zasad konceptów i rozumienia tego co jest i […]

Nasza OBECNOŚĆ w wewnętrznej TRANSFORMACJI

Łatwo można stworzyć zewnętrzną zmianę poprzez podejmowanie różnych decyzji czy działań, ale żeby zmiana ta była trwała i skuteczna niezależnie, czy to dotyczy osób rodzin, organizacji czy społeczności – musi nastąpić wewnętrzna Transformacja Nie możemy „spowodować” transformacji – to byłoby po prostu manipulacja, ale możemy tworzyć środowisko i kulturę, które zachęca […]

Transformacja

Czym jest TRANSFORMACJA?

Słowo Transformacja pochodzi od łacińskiego transforma oznaczającego zmianę w obrębie formy. Jest to zmiana w obrębie najbardziej fundamentalnego poziomu bycia, myślenia, postrzegania i światopoglądu. Posługując się językiem fizyki kwantowej, można by powiedzieć, że Transformacja to efekt fundamentalnej zmiany w wibracjach częstotliwości i wzorca na poziomie podstawowym. Kiedy zmiana następuje u […]

Tao przedsiębiorcy

MOC BEZINTERESOWNOŚCI

Ścieżka tych, którzy postępują w zgodzie z Tao, wydaje się sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem i powszechnymi oczekiwaniami. Światli ludzie wiedzą jednak, że cykliczne działanie Tao w końcu wysunie na pierwszy plan to, co wcześniej było ukryte. Ten naturalny cykl zmian nie napotyka oporu, dzięki czemu jest trwały. Strategia ludzi oświeconych […]

Paradoks POMAGANIA

Pomoc i pomaganie stały się łatwym kąskiem dla zaspokojenia zarówno własnych ambicji, jak i finansów. Nie chodzi o to, czy pomagać, czy nie, bo tutaj nie mam wątpliwości. TAK pomagać, lecz: Czym jest naprawdę  pomaganie? Komu tak naprawdę pomagamy? Pomagamy komuś – no właśnie… czyli co robimy dokładnie? W sprawach […]

Paradoks MOCY NIEAGRESJI

Podążając za Lao Tzu i Księgą Tao i Te: Nowo narodzone dziecię jest metaforą często spotykaną w Księdze Tao i Te. Być podobnym nowo narodzonemu dziecięciu to mieć kontakt z własną naturą i z bieżącą rzeczywistością otoczenia. Dzieci działają i reagują spontanicznie i odpowiednio do sytuacji, nie atakują i nie […]

PARADOKS sukcesu, czasu i zdrady

Jeśli nie potrafimy cieszyć się, gdy życie nie jest idealne – jesteśmy niewolnikami losu. Czy niewolnik może być szczęśliwy? Czasem nietrudno zidentyfikować biznesmana, który odnosi sukcesy: Ma częste bóle głowy Nękają go bóle mięśni i kręgosłupa Często budzi się wyczerpany Cierpi z powodu przyszłych problemów Z trudem znosi powolnych ludzi […]

ZWIĘKSZANIE NIEZALEŻNOŚCI

Przemawiając głosem wytrawnego taoisty, Lao Tzu ponagla osoby poszukujące sensu życia do wystąpienia z tłumu — do odrzucenia dogmatów i badania wszechświata z intelektualną swobodą. Aby zyskać koncentrację i wiedzę, trzeba się odciąć od wszelkich ideologii. Nośnikiem prawdy o rzeczywistości nie są słowa, lecz bezpośrednie doświadczenie. Niezależnie od tego, czy […]

paradoksy

POSŁUGIWANIE SIĘ PARADOKSEM

Paradoks ( gr – παράδοξος parádoxos – „nieoczekiwany, nieprawdopodobny, zadziwiający”) – twierdzenie logiczne prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków. Sprzeczność ta może być wynikiem błędów w sformułowaniu twierdzenia, przyjęcia błędnych założeń, a może też być sprzecznością pozorną, sprzecznością z tzw. zdrowym rozsądkiem – i o takiej sprzeczności pozornej mówi w księdze mocy, […]

PARADOKSY – Miłość jest zrodzona z pożądania

MIŁOŚĆ i POŻĄDANIE W Uczcie Platona Sokrates wypowiada takie słowa: „Człowiek, który doświadcza tajemnicy miłości, będzie miał do czynienia nie z obrazem prawdy, ale z jej istotą. Kto jest świadomy tego błogosławieństwa ludzkiej natury, nigdzie nie znajdzie większego wsparcia niż w miłości”. Wystarczy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy: to, co powszechnie […]